Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
2015-03-13

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261 збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Цим же наказом науковий журнал «Право і Безпека», засновником і видавцем якого також є Харківський національний університет внутрішніх справ, визнано фаховим із психологічних наук (за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія»).

Обидва видання визнано фаховими строком на 5 років.