Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Спецвипуск (2000)
Титульний аркуш
Зміст
Правова система України: перспективи розвитку
Народний суверенітет: загальна характеристика
Про деякі проблеми становлення інституту місцевого референдуму в Україні
Чи видає Україна своїх громадян?
Розподіл компетенції між органами публічної влади на місцях як один з етапів адміністративної реформи
Роль інституту омбудсмана у розв'язанні конфліктних ситуацій в суспільстві
Щодо питання про періодизацію історії міліції Української РСР 1921-1930 рр.
Створення і становлення карного розшуку на Харківщині (1919-190 рр.)
Деякі аспекти фіскальної політики Російської імперії на текріторії Таврійської обасті у 80-ті роки XVIII століття
Українізація освіти в період правління гетьмана П.П. Скоропадського
Інститут голови британської співдружності
Поліцейська діяльність на консесуальній основі
Діалектична єдність і протиріччя принципів незастосування сили і права на самооборону
Тіньова економіка і економічна злочинність
Оргаізована злочинність і тіньова економіка - чи існують вони окремо?
Деякі спеціально-кримінологічні заходи попередження корупції
Індивідуально-профілактична робота із засудженними як суттєвий важіль у боротьбі з пенітенціарною злочинністю в Україні
Підпільні банківські системи як один із методів відмивання коштів
Торгівля жінками: суспільна небезпечність та заходи протидії
Про деякі правові та організаційні проблеми боротьби з легалізацією незаконних прибутків та шляхи іх вирішення
Деякі проблемні питання застосування конфіскації предметів порушень митних правил
Теоретичні проблеми запровадження адміністративної відповідальності юридичних осіб
Використання спеціальних знань у профілактиці злочинів про незаконний обіг наркотиків
Про деякі питання криміналізації діянь у сфері трансплантології
Управління в органах внутрішніх справ при аваріях на атомних електростанціях
Використання працівниками ОВС засобів зв'язку та технічних засобів передачі інформації
Книженко О. О. Штраф при умовному засудженні
Механізм виникнення суб'єктивного цивільного права
Владний акт органів внутрішніх справ України як підстава виникнення цивільної відповідальност
Майнові передумови підприємництва державних вищих закладів освіти в Україні
Проблеми визначення цивільно-правового статусу підрозділів органів внутрішніх справ України у сучасних умовах
Участь органів внутрішніх справ в цивільних правовідносинах
Судовий захист права власності фізичніх осіб від неправомірних дій державних органів
Права та обов'язки сторін у договорі дарування (за проектом ЦК України)
Здійснення права власності на автомобіль через довіреність
Види договору оренди транспортних засобів
Формальні вимоги щодо договорів на відчуження житла
Походження договору ренти
Результати творчої діяльності і шоу-бізнес
Правові підстави та докази визнання права на комп'ютерну програму
Право власності на науково-технічну інформацію
Поняття використання винаходу (корисної моделі)
Проблеми правової охорони результатів видавничої діяльності
Договір про спільну діяльність і патентно-ліцензійний договір
Промислова власність як основа венчурного бізнесу
Фактичне виховання як правова форма виховання дітей, які залишилися без піклування батьків
Право дитини жити та виховуватися у родині
Змішана природа договору факторінгу
Деякі питання виконання біржових угод
Санація боржника як засіб запобігання банкрутству
Страхування вантажів у міжнародних правилах інтерпрітація комерційних термінів
Торговельна діяльність як вид підприємництва
Класифікація видів контрольованої поставки
Специфіка спадкування польских фермерських господарств громадянами України
Сучасність і тенденції розвитку міжнародного приватного права
Соціальна робота у ОВС як вид діяльності і соціальної системи
Вплив факторів ризику на адаптацію курсантів вищіх навчальних закладів України
Провадження паблік рілейшнз як метод вирішення проблемних ситуацій
Психичне насильство та вербальна агресія у кримінальному праві та кримінології
Психологічне забезпечення у контексті роботи з персоналом в ОВС України
Шахрайство як соціально-психологічна проблема
Глобальна інформатизація та право і окреми напрямки рішення
Правовий режим конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні
Шляхи вдосконалення системи місцевого оподаткування
Поняття, зміст та значення координації дій суб'єктів профілактики злочинів
Питання класифікації слідчих ситуацій
Деякі напрямки дослідження правових питань книговидавничої справи
Особистісний елемент службово-трудового правовідношення працівника органів внутрішніх справ
Організаційно-правові питання притягнення працівників органів внутрішніх справ до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну ними
Забезпечення захисту службово-трудових прав працівників - одне з завдань реформи МВС України
До питання розрахунку навантаження працівників органів внутрішніх справ України
Термінологія екологічного права значення і перспективи існування окремих понять
Проблеми форування законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України
Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 155-6 Кримінального кодексу України «незаконна торговельна діяльність»
Деякі проблеми кримінальної відповідальності за діянія , вчинені у стані сильного душевного хвилювання
Деякі питання кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки
Особливості розслідування кримінальних справ групою слідчих різних правоохоронних відомств
Сутність затримання як слідчої дії
Підготовка до допиту неповнолітнього обвинуваченого
Інформаційне забезпечення тактики проведення окремих слідчих дій по справах щодо злочинів неповнолітніх
Про організаційно-підготовчі заходи у кримінальних cправах, пов`язаних з порушеннями законодавства про бюджетну систему
Вивчення ефективності проведення очних ставок на попередньому слідстві
Проблема визначення об'єктів судової комп'ютерно-технічної експертизи
Співвідношення висновку експерта з іншими способами доказування
Удосконалення заходів безпеки в місцях позбавлення волі
Вплив адміністративного розсуду на законність застосування заходів адміністративного примусу
Кримінальна відповідальність за комп'ютерні злочини у деяких країнах СНД
Книженко О. О. Штраф при умовному засудженні
Пояснення окремих громадян чи посадових осіб як докази в кримінальному судочинстві України