Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 15 (2001)
Титульний аркуш
Зміст
Інститут тимчасових генерал-губернаторів в Україні у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х початку 80-х рр. ХIХ ст.
Організаційно-правове забезпечення здійснення справ пенітенціарної політики Російського самодержавства (ХVIII-перша половина ХIХ ст.)
Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років
Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХIХ ст.
Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець ХIХ - поч. ХХ ст.)
Структура та організація роботи органів прокуратури УСРР (20 - початок 30-хрр. )
Податкова політика УСРР у роки непу
Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України
Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії)
Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни
Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні
Принципи кримінально-виконавчої політики України
Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконавчою владою
Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивності сторони ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
Проблеми формування місцевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав»
Спеціальні кримінологічні заходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті
Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення
Вплив сім’ї на поведінку й особистість підлітків-правопорушників
Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності
Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на території України
Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності
Предмет договору банківського депозитного рахунку
Зобов'язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики
Державна молодіжна житлова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку
Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки
Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001
Методологічна роль природного права в сучасному правознавстві
Вчення про право І. Канта
Місце юридичної лінгвістики в системі наук
Галузеві ознаки інформаційного права
Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства
Щодо структури нового Трудового кодексу України
Суд присяжних – це дійсно справедливий суд
Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку
Правове забезпечення інформаційної безпеки
Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України
Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС
Взаємодія органів внутрішніх справ і населення
Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах
Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України
Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управління слідчими підрозділами
Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання
Удосконалення нормативного забезпечення парламентської процедури в Україні
«Вертикаль» зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування)
Загальнокримський референдум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму
Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект)
Багатоаспектність і багатофункціональність стратегій в організації