Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 26 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
До уваги авторів
Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Правові засади податкової політики національних державних утворень на території України у роки визвольних змагань 1917–1921 рр.
Українські наукові юридичні товариства періоду Національно-демократичної революції (1917–1918 рр.)
Причини та наслідки урядової кризи в УНР (січень–квітень 1918 року)
Апарат управління фінансами Російської імперії на окупованих територіях Західної України у роки першої світової війни
Становлення ринку цінних паперів у Російській імперії та етапи його розвитку (на матеріалах українських губерній)
Правовий стан кримсько-татарського народу: досягнення на тлі проблем
Лібералізм як суспільно-правова позиція
Радянсько-нацистська «змова» 23 серпня 1939 р. у світлі доктрини інтертемпорального права
Еволюція адміністративно-територіальної організації в ході післявоєнної перебудови польського суспільства
Проблеми земельного і державного права Гетьманщини в 1 та 4-му томах праці М. Є. Слабченка «Організація господарства України»
Деякі аспекти організації взаємодії в діяльності поліції Республіки Молдова щодо профілактики злочинів
Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
Забезпечення правопорядку в операціях на користь миру
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
Класифікація оперативно-технічних засобів у теорії оперативно-розшукової діяльності
Основи правового регулювання забезпечення громадської безпеки на водному транспорті
Підвищення ефективності профілактичної діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ
Поліція Сполучених Штатів Америки: сучасний стан та тенденції розвитку
Протидія легалізації злочинних доходів у Німеччині
Особистість «економічного» злочинця
Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що скоїли корисливі злочини
Особистість злочинця та практичне значення її кримінологічного аналізу
Стан дотримання законності у діяльності британської поліції
До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників (з практичного досвіду)
Особливості виявлення ознак викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів
Співвідношення категорій «добросовісність» та «моральні засади суспільства» у цивільному праві
Проблеми правового регулювання взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у бюджетному процесі
Уточнення правового режиму приватизованого у шлюбі житла за рахунок житлових чеків
Договір морського агентування у світлі поділу норм Кодексу торговельного мореплавства України на приватні та публічні
Теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктний склад та здійснення політичними партіями права власності
Сутність, правовий режим і рівень інформованості про податок на додану вартість
Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект)
Державне управління охороною надр в умовах сталого розвитку вугільної промисловості (економіко-правовий аспект)
До питання про шляхи оновлення моделі виховання студентства
Комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми
Мотиваційний аспект навчання іншомовної мовленнєвої діяльності
Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Балицький. Особа, час, ото-чення. – К.: Стилос, 2002. – 468 с.; 24 с. Фото.
Органи державної податкової служби: призначення, сутність та види
Загальнотеоретичний підхід до з’ясування співвідношення принципів управління з принципами взаємодії органів внутрішніх справ
До питання про зміст права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя
Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень
Особливості набуття статусу народного депутата України
Роль Вищої ради юстиції при першому призначенні на посаду професійного судді
Сутність та структура податкової служби
Парламент ФРН: двопалатний чи однопалатний?
Класифікація економічних злочинів (на основі Кримінального кодексу України)
Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі
Методологічні аспекти процедурно-процесуальних норм
До проблеми вдосконалення відомчого законодавства
Світовий досвід державного регулювання транспортної системи та напрямки його використання в Україні
Гарантії прав та законних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення
Проблеми перегляду судових рішень у порядку повторної касації
Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення
Про удосконалення структури та змісту висновку експерта
Районний відділ внутрішніх справ та місцеві органи влади: проблеми взаємодії та шляхи їх вирішення