Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 27 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст.
Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст.
Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII – на початку ХХ ст.
Харківське юридичне товариство (1900–1905 рр.)
Погляди І. І. Петрункевича на проблему прав та свобод людини
Брест-Литовська мирна угода УНР з Центральними державами 1918 року (історико-правовий аспект)
Правові акти президентів України і Росії та їх класифікація: теоретико-правовий аспект
Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі
Вплив глобалізаційних процесів на теорію та практику державного суверенітету
Проблема визначення компетенції вищого органу виконавчої влади у конституційних актах УНР (травень–листопад 1920 р.)
Охорона громадського порядку як складова частина комплексної профілактичної діяльності підрозділів та служб МВС Республіки Молдова
Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ
Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за фінансування тероризму
Взаємодія органу дізнання зі слідчим при провадженні у кримінальних справах
Ознаки та цілі недержавної правоохоронної діяльності
Злочини міжнародного характеру: з чого все почалося
Сучасний погляд «на обман, що розтягнувся на віки»
Кримінологічна характеристика браконьєрства
Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із пожежами
Засоби попередження настання суспільно небезпечних наслідків від порушення правил експлуатації АЕОМ
Вплив носіння засобів бронезахисту на ефективність стрільби з вогнепальної зброї
Проблеми з’ясування громадського порядку у широкому та вузькому його розумінні
Зарубіжний досвід пенітенціарної діяльності
Взаємодія міліції та громадськості в сфері охорони громадського порядку
Регламентація прав споживачів на безпеку і якість товарів, робіт, послуг (аналіз зарубіжного законодавства)
Інтелектуально власність як прояв інтелектуальної культури
Юридична природа права на ренту
Правове регулювання відношень у сфері теплопостачання
Поняття і значення процесуальних актів – документів з цивільних справ
До питання про державну реєстрацію правочинів за новим Цивільним кодексом України
Щодо питання про визначення поняття житлово-комунальної послуги
Джерела формування державних позабюджетних соціальних фондів
Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі?
Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл
Роль самостійної роботи в професійній підготовці фахівців у системі вищої освіти США
Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації
Роль професійної культури особового складу у забезпеченні життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку
Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління державною податковою службою
Компетенція та роль органів державної влади України у сфері правового забезпечення європейської інтеграції
Правове регулювання правоохоронної діяльності в Україні стосовно забезпечення цивільного демократичного контролю
Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції
До питання про правове вдосконалення системи управління та організації освіти в Україні
Модернізація, трансформація чи реформування системи МВС України?
Основні принципи державної служби та їх зміст і значення
Щодо розмежування понять «управління персоналом» та «управління людськими ресурсами» в теорії та практиці управлінської діяльності
Напрямки підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері організації профілактики правопорушень
Адміністративне право: від статики – до динаміки
Універсальний (космополітичний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни
Концептуальні підходи до визначення принципів кримінального процесу України
Щодо сутності адміністративно-правового захисту прав громадян та юридичних осіб
Визначення власності як об’єкта адміністративного проступку
Історіографічні особливості розбудови кримінально-процесуального законодавства України через призму юридичної техніки
Особи, які потребують міжнародного захисту, як особливий різновид мігрантів
Особливості огляду місця події при розслідуванні аварій на підприємствах гірничої промисловості
Поняття технології злочинної діяльності
Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю
Порядок управління акціонерними товариствами
Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину
Участь держави Україна в трудових відносинах з іноземним елементом
Профспілки як суб’єкт трудового права
Трудоправовий статус державних службовців
Соціальний захист – історичний аспект еволюції
Основні засади припинення трудових правовідносин
Трудова правосуб’єктність працівника
Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ
Порядок вирішення розбіжностей та підписання колективного договору
До питання про вдосконалення Закону України «Про боротьбу з корупцією»
Жертві злочину – реальну допомогу
Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп’ютерних технологій
Участь фахівця у проведенні окремих слідчих дій та розмежування компетенції слідчого, фахівця й експерта
Законність у діяльності адміністративної служби міліції
Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
Чи має значення розмір обману покупців та замовників для вирішення питання про відповідальність винного?
Межі використання спеціальних знань суб’єктами кримінального судочинства
Проблема визначення розмірів компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення особистих немайнових прав фізичної особи
Проблеми правового захисту дітей від експлуатації