Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 29 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
Майнові відносини подружжя за давньоруським правом
Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст.
Вища юридична освіта в українських губерніях Російської імперії в першій половині XIX століття
Становлення права націй на самовизначення у якості норми jus cogens в міжнародному праві першої половини XX століття
Нормативно-правові акти Врангеля щодо земельного питання (березень-листопад 1920 р.)
Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні
Дослідження організаційно-правових засад діяльності урядів «першої» та «другої» УНР у працях перших історіографів української державності 1917–1920 рр.
Конституція міста-держави Ватикан від 26 листопада 2000 року: історичні та правові аспекти
Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в Україні
Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні
Міжнародна взаємодія органів внутрішніх справ України у сфері охорони громадського порядку
Використання судово-медичних знань у розкритті й розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів
Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України
Деякі проблеми розкриття крадіжок приватного майна на пасажирському залізничному транспорті
Актуальні питання організаційного удосконалення діяльності міліції громадської безпеки
Криміналістична характеристика особи шахрая, що вчиняє злочини у сфері житла, на основі соціально-демографічних, соціально-психологічних, біологічних та професійних ознак
Криміналістична характеристика екологічних злочинів
Дії юрисдикційного характеру, що виконуються дільничним інспектором міліції на підготовчій стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
Засади віктимологічної профілактики навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень
Про недоцільність застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання
Деякі аспекти криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
Деякі дані емпіричного дослідження особи агресивного злочинця (на прикладі засуджених за бандитизм)
Поняття та порядок укладання і виконання договору репо
Етапи становлення та розвитку системи фінансового контролю в Україні
Форми та види заповітів у римському праві
Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності
Шляхи модернізації освітньої системи в Україні
Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України
Навчальний курс «Право інтелектуальної власності» як необхідний елемент професійної підготовки працівника ОВС
Навмисний та професійний ризики в структурі добровільного ризику
Податкові органи США: корисний досвід діяльності
Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах
Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ
Інформаційне забезпечення управління як елемент ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ
Роль та значення відомчих ЗМІ у формуванні громадської думки
Формування службової кар’єри в органах внутрішніх справ (профорієнтація та профвідбір)
Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах
Проблеми відмежування вбивства від деяких суміжнів злочинів
Суперечки про межі правосвідомості: багатозначність явища
Принцип народного суверенітету в «Суспільному договорі» Жан-Жака Руссо: спроба критичного аналізу
Понятійний апарат предмета злочину, передбаченого статтею 363 КК України
Культурні права в теорії трьох поколінь прав людини
Стадії провадження у справах за зверненнями громадян
Синдром струсу немовляти: стан та розробка проблеми
Судовий прецедент у правовій системі Польщі
Право та інтелектуальний потенціал
Чи бути інституту повернення судом справи для додаткового розслідування?
Поняття та структура правовідношення у вітчизняній теоретико-правовій літературі
Поняття зарабітної плати
Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх посадових обов’язків
Механізм реалізації особистого страхування працівників ОВС України
Класифікація підстав припинення трудового договору з працівниками
Зміст і структура колективного договору
Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу
Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
Випробувальний термін в трудовому договорі (контракті) при прийомі на службу до міліції України
Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я
Мотиваційний вплив стимулювання на психологію праці працівників
Імплементація міжнародних норм щодо протидії нелегальній міграції у національне законодавство України
Місце та роль консультацій зі спеціалістом у системі непроцесуальних форм використання спеціальних знань
Закон про теплозабезпечення – необхідний інструмент вирішення правових проблем теплозабезпечення споживачів
Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів
Історико-правовий огляд виникнення, становлення та розвитку особистих немайнових прав фізичної особи
Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину: деякі проблеми побудови особливої частини КК України