Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 30 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
Історико-правові аспекти дослідження русько-візантійських договорів Х ст. у вітчизняній дореволюційній історіографії
Організаційно-правові засади діяльності фінансової адміністрації Російської імперії в Україні у дореволюційній історіографії
Діяльність товариств піклувальних про тюрми в становленні пенітенціарної системи Російської імперії
Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття
Метаморфози ідеї федералізму у вітчизняній політико-правовій думці
Безпритульність та бездоглядність: історико-порівняльний аналіз
Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід
Втілення міжнародних стандартів у професійну діяльність міліції України як фактор гуманізації її зв’язків з населенням
Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва
Оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства щодо групових злочинів неповнолітніх
Нова стратегія Федерального кримінального відомства Німеччини у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів (аналіз законодавства та емпіричного матеріалу)
Доставлення та затримання як заходи адміністративного припинення
Рухоме та нерухоме майно як предмет злочинів проти власності
Історичний аспект розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за провокацію злочинів
Системно-правовий аспект кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 218 КК України «Фіктивне банкрутство»
Об’єкт злочину при вчиненні фінансування тероризму
Застосування аналогії у кримінальному процесі
Сутність та зміст громадського порядку
Форми профілактичної діяльності органів внутрішніх справ України
Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на місцевому рівні
Можливості методу контент-аналізу преси при дослідженні проблеми насильства в сім’ї стосовно неповнолітніх
Здійснення контролю за звільненими від відбування покарання з випробуванням
Структура процесу профілактичної діяльності
Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей
Правовий статус забезпеченого кредитора в судових процедурах банкрутства
Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру)
Оподаткування нерезидентів: порівняльний аналіз
Договір РЕПО : (цивільно-правова природа та види)
Проблеми законодавчого регулювання діяльності вищих закладів освіти
Питання організації відбору і підготовки цивільних поліцейських-кандидатів до спеціальних миротворчих підрозділів та їх правове забезпечення
Дослідження експлуатаційних властивостей засобів індивідуального бронезахисту та їх вплив на працівника міліції
Конфліктологія як інтегративна галузь наукових знань про конфлікти
Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти
Концептуальні засади технологічного управління інноваційними процесами в умовах системних трансформацій
Сутність та види форм управлінської діяльності в державній податковій службі України
Створення методики управління плинністю кадрів у підрозділах досудового слідства органів внутрішніх справ України
Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи
Можливості застосування ефективного менеджменту на сучасному етапі розвитку управління в Україні
Поняття, зміст та призначення контролю в сфері оподаткування
Щодо визначення змісту професійної орієнтації
Принципи здійснення контролю за діяльністю податкових органів
Взаємодія держави в особі правоохоронних органів і громадянського суспільства в Україні
Роль засобів масової інформації в діяльності правоохоронних органів щодо формування громадської думки
Право на парламентське право : Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. – Х.: Вид-во Націон. ун-ту внутрішніх справ, 2003. – 280 с.
Концепції обґрунтування в історії класичної логіки та філософії права
Проблема змішаної бездіяльності в науці кримінального права
Проблема існування комплексних галузей у системі права України
Деякі проблемні питання принципу змагальності на стадії досудового розслідування
Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод: визначення понять
Законність і правопорядок: теоретичний аспект
Критерії визначення джерел міжнародного права
Способи забезпечення законності в сфері фіскальних правовідносин
Нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих підрозділів ОВС
Правове регулювання діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: теоретичний аспект
Деякі питання визначення системи та основних функцій підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ
Юридичний компроміс у механізмі правового регулювання
Проблема системи кримінального процесу
Визначення поняття «взаємодія органів та підрозділів ДПС України з громадськістю»
Правовий статус співробітників органів внутрішніх справ за законодавством Республіки Казахстан
Питання співвідношення наукового стажу та стажу державної служби
Особливості процесуальних правовідносин в сфері вирішення колективних трудових спорів
Найгірші форми дитячої праці як один з видів їх трудової експлуатації
Щодо проблеми самовільного зайняття земельної ділянки у контексті орендних відносин
Захист прав численних груп осіб за законодавством Європейського Союзу
Співвідношення понять «спеціаліст» та «судовий експерт» за новим процесуальним законодавством України
Організація та правове регулювання міжнародного співробітництва митних служб
Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України
Про функції прокуратури в адміністратитвному процесі
Проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів
Особливості становлення і розвитку експертної служби в Україні
Функції природоохоронних підрозділів прокуратури України
До питання про необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі «Інтернет»