Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 31 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
До уваги авторів
Становлення органів акцизного нагляду Російської імперії в українських губерніях та організаційно-правові засади їх податкової діяльності
Особливості правового статусу голови та членів міської управи в російській імперії за Міським положенням 1892 р. (на прикладі самоврядування Луганська)
Щодо можливості існування русько-візантійських договорів у IX ст.
Рада міністрів Росії та Особливі наради (1915–1917 рр.): проблема забезпечення єдності державного управління
Публічність і влада: діалектика співвідношення
Ґенеза влади та її роль у формуванні громадянського суспільства
Проблеми державного суверенітету у творчості М. І. Палієнка
Перехід від тоталітаризму до демократії в Україні
Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи
Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету
Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян
Параметри і структура тіньової економіки
Проблемні питання призначення покарання неповнолітнім за кримінальним правом України та Канади: порівняльний аналіз
Типові слідчі сітуації та програми розслідування бандитизму
Правові та організаційні проблеми створення слідчо-оперативних груп
Кримінологічний вимір ціни та рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України
Об’єкт злочину створення терористичної групи чи терористичної організації
Діяльність міліції щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері вантажних перевезень
Новітні електронні виборчі технології та правопорушення у сфері використання комп’ютерної інформації
Теоретичні питання взаємодії оперативних підрозділів між собою та з іншими правоохоронними службами при здійсненні особистого пошуку
Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Сутність та загальна характеристика діяльності міліції щодо охорони громадського порядку
Криміналістичне дослідження контрольно-касових документів
Законність та обґрунтованість рішення судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи
Звільнення від кримінальної відповідальності і виключення такої відповідальності та звільнення від покарання: поняття відмежування
Особистість лжесвідка (кримінологічний аспект)
Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні
Напади на працівників правоохоронних органів США: причини та заходи запобігання
Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами
Криміналізація діянь, пов’язаних з підробками та використанням підроблених документів
Проблеми визначення категорії інтересу в цивільному праві
Особливості державного регулювання перестрахової діяльності
Заочне рішення у цивільному судочинстві
Модель служби паблік рілейшнз ВНЗ системи МВС: цілі і напрямки діяльності
Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система
Розробка методики оцінки економічної ефективності використання сучасних автомобільних тренажерів
Працівник МВС: шлях машинногозабезпечення його освітньої підготовки в сучасних умовах
Проблеми удосконалення організаційно-правових засад управління природно-заповідним фондом в Україні
Капітал як головний об’єкт антикризового управління
Спеціальні вимоги до кандидатур на посади керівників органів виконавчої влади
Імідж правоохоронних органів країн: проблеми створення та збереження
Правоохоронні органи України як система
Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України
Сутність міжнародного співробітництва, його принципи, тенденції та напрямки удосконалення
Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав
Ретроспектива правового регулювання фінансів: погляд історика : Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 448 с.
Щодо питання термінологічного визначення категорії «право на недоторканність житла» у праві України
Історичні витоки звільнення від відбування покарання з випробуванням
Поняття та правове регулювання захисту честі та гідності працівників міліції
Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах
Філософсько-етичний зміст понять честі та гідності особи та його значення для визначення їх об’єктами кримінально-правової охорони
Протизаконне насильство як предмет теоретичного осмислення
Історико-правовий аналіз виникнення та становлення сучасного поняття «шахрайство» у вітчизняній правничій науці
Адміністративний примус як теоретична абстракція
Конституційне право громадян на звернення
Криміналістичні обліки: історичний аналіз
Специфічні критерії окремих видів суб'єктів правових відносин як основа розвитку їх класифікації
Еволюційний розвиток поняття «інформаційна сфера»
Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини
Теоретико-правові аспекти систематизації законодавства
Юридичний аналіз безгосподарського використання земель
До розуміння сутності та особливостей адміністративно-правової охорони тваринного світу
Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці в Україні
Розробка та запровадження регіональних програм розвитку галузей агропромислового виробництва
Суд присяжних в Україні: за і проти
Деякі проблеми забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина при здійсненні адміністративно-наглядової діяльності
Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід
Професійна таємниця як об’єкт кримінально-правової охорони
Види емоційних станів людини та їх кримінально-правове значення
Національне законодавство держав як впливовий фактор боротьби з захопленням заручників
Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ
Соціальні уявлення про ОВС як фактор співробітництва між міліцією та населенням
Предмет злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів
Екологічний контроль автомобільних транспортних засобів в Україні: поняття, сутність та шляхи вдосконалення
Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції
До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності
Підстави адміністративного затримання та терміни тримання осіб державною прикордонною службою України
Реєстраційне провадження: сутність та особливості
Конституційні та законодавчі засади інформаційної політики держави у сфері масової інформації
Щодо поняття «чуже майно» як предмета злочинів проти власності
Питання вдосконалення підстави кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя й здоров’я дітей (ст. 137 КК України)