Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 24 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
До уваги авторів
Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на українських землях: до питання про істріографію проблеми
Програмні засади російського та українського конституціоналізму на початку XX століття
Конституційно-правові форми і методи взаємовідносин органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республиці Крим
Деякі питання правового статусу іммігрантів в Ураїні (за матеріалами соціолгічного дослідження)
Боротьба за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною: обставини укладання Рапалльського договору
Муніціпальна власність як економічна основа міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона (кінець XIX - початок XX ст.)
Природно-правові погляди та життєвий шлях філософа І. Є. Шада в працях історика Д. І. Багалія (до проблеми «Вчений і влада»
Соціально-економічні та політико-правові умови формування та розвитку ринку цінних паперів у Російській імперії у другій половині XIX ст.
Криминологическая характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений
Особливості стану злочинності в найбільш розвинених країнах світу
Сучасні закономірності розвитку злочинності
Деякі аспекти попередження транснаціональної злочинності
Криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
Криміналістична характеристика вбивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухових пристроїв
Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів податкової міліції на етапі реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності та порушення кримінальної справи
Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні
Особистість злочинця у сфері незаконного наркообігу
Організаційні основи реалізації оперативно-розшукової інформації
Проблеми процесуального регулювання закриття кримінальної справи у зв'язку з дійовим каяттям
Слідчі огляди у злочинах, скоєних з використанням комп'ютерної техніки
Криміналістична тактика: морально-етичний аспект
Шляхи забезпечення особистої безпеки працівника ОВС
Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав
Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності
Методологія дослідження проблем цивільно-правового регулювання правочинів, що вчиняються в електронній формі
Правове становище сторін у договорі морського агентування
Місце пені у системі заходів державного примусу сфери оподаткування
Поняття та сутність державних позабюджетних соціальних фондів
Казна як суб'єкт цивільних правовідносин з приводу майна в натурі
Сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України: соціологічний вимір думки працівників
Стан, проблеми та шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового забезпечення роботи з персоналом системи МВС України
Сучасні проблеми організації професійно-діагностичної та професійно-консультативної діяльності в ОВС України
Анкетування як засіб моніторингу громадської думки про діяльність міліції щодо забезпечення прав громадян
Налагодження зв'язків ОВС України з громадскістю: соціологічний аналіз
Проблема визначення суб'єктів громадської думки щодо органів внутрішніх справ
Про результати дослідження стану соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ
Щодо питання ефективності діяльності органів внутрішніх справ як соціальної системи
Нормативно-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю
Правові засади діяльності Цивільної поліції міжнародних організацій
Проблема деліберативної демократії
Правова сутність кримінально-процесуального конфлікту
Інститут участі громадян у правоохоронній діяльності України
Вимоги, які висуваються до судового рішення
Теоретичні проблеми формування системи права України
Принцип неприпустимості зловживання правом
Структура службово-трудових правовідносин
Деякі аспекти соціального партнерства як соціально-правового явища
Інтегративность системи трудового права
Порядок визначення розміру шкоди
Підстави для припинення службово-трудових відносин за контрактом в органах внутрішніх справ
Удосконалення управління державними корпоративними правами
Адміністративна реформа в Україні: вектор зміни структурних зв'язків
Щодо вичленення окремих видів юрисдикційних проваджень адміністративного процесу
Поняття викрадення людини
Особливості провадження за зверненнями громадян
Конституційне регулювання правового статусу вищої ради юстиції
Дотримання органами дізнання прав і законних інтересів особи в стадії порушення кримінальної справи
Аналіз національного законодавства, що забезпечує боротьбу з відмиванням грошей в Україні