Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 23 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Випускні дані
До уваги авторів
Про склад і компетенцію боярської думи Київської Русі
Виникнення казенних палат в Україні та організаційно-правові засади їх діяльності в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
Формування ринку цінних паперів у Російській імпері
Проект Адміністративного кодексу УРСР 1967 року: історія та сучасність
Основні засади діяльності інституту омбудсмана
Конституційний Суд України – єдиний орган судового конституційного контролю в Україні
Деякі аспекти законодавчого регулювання становища жінки у сім’ї в Радянській Україні
Громадський контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
Основні підходи до визначення правового статусу державних службовців
Особливості адміністративно-правового регулювання державно-управлінських відносин у транспортній системі
Інтерпретаційні схеми процесу розвитку систем безпеки
Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні
Правові і організаційні аспекти соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях
Проблеми удосконалення управління видавничою справою в Україні
Заходи державної виконавчої влади щодо поліпшення охорони праці на підставі оцінювання працездатності робочої сили регіону
Особливості правового статусу керівника в органах внутрішніх справ
Поняття громадського порядку в історії поліцейського права та сучасне його розуміння
Злочини проти державних фінансів: механізм побудови кримінально-правових санкцій
Причини та передумови виникнення проблеми легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Проблеми наркотизму на сучасному етапі
Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування
Деякі питання профілактики правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах
Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу
Загальна спеціальна профілактика адміністративних проступків, які пов’язані з проституцією (ст.ст. 45, 46, 181-1 КУпАП)
Протекціонізм як один із видів корупційної діяльності
Організована злочинність та її вплив на групову злочинність неповнолітніх
Проблеми вдосконалення протидії злочинним угрупованням, пов’язаним з торгівлею людьми
Бандитизм: стадії вчинення злочину
Поліцейська корупція: кримінологічний зміст та визначення
Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі зґвалтуванням, по гарячих слідах
Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання
Підготовка у ВНЗ МВС України як чинник професійного становлення молодого спеціаліста ОВС
Емоційне навантаження на курсантів в екзаменаційний період
Особливості підготовки водіїв у НУВC
Спеціальна фізична підготовка та її викладання у вищих навчальних закладах МВС України (науково-методичний аспект)
Студентська громада у процесі правової соціалізації молоді
Нормалізована формула знаходження сили аргументу з незалежними резонами
Російська історіографія історії України очима українських істориків
Спроба політичного осмислення української історії
Теорія легітимації О. Хеффе
Виникнення ранніх філософських концепцій боротьби зі злочинністю
Актуальні питання правового забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних операціях з підтримки миру
Теоретичні проблеми здійснення права на захист
Щодо розмежування понять «адміністративна юстиція» та «адміністративна юрисдикція»
Санкція як законодавчі межі призначення покарання за кримінальним правом України та США
Регіональна система джерел права (на прикладі Європейської правової системи)
Законність та дисципліна у сфері оподаткування
Правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення законності та правопорядку
Забезпечення реалізації принципу законності в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції
Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю
Правові та соціальні передумови правового регулювання праці жінок
Види матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин
Щодо правового захисту трудових прав працівників
До постановки проблеми визначення сутності земельних відносин
Про необхідність удосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства, що застосовуються при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності
Деякі питання застосування норм чинного кримінального-процесуального законодавства України
Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням
Гуманізація податкових відносин: юридично-соціологічний аспект
Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій
Право звернення громадян до органів внутрішніх справ: деякі проблеми реалізації та шляхи їх розв’язання
Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз)
Об’єктивні ознаки дійового каяття