Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 21. Ч. 1 (2003)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
Перспективи використання результатів ДНК-аналізу в криміналістиці
Характерні особливості татуювання у засуджених осіб
Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость: криминалистическая характеристика преступной деятельности
Поняття й сутність злочинів, що скоюються у сфері службової діяльності
Специфіка кримінологічної ситуації в курортних регіонах
Характеристика злочинів, які посягають на життя при трансплантації органів і тканин людини
Використання технічних засобів у діяльності Державної служби охорони
Проблема свободи в контексті західної традиції права
Принципи контролю у державному управлінні безпекою дорожнього руху
Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність прокуратури України
Проблема целевой причинности в философии и уголовном праве
Автор як суб’єкт творчості
Понятие следственной деятельности: криминалистический и психологический аспекты
Следователь и средства массовой информации: проблемы взаимодействия и противостояния
Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю (теоретичний аспект)
Кримінально-процесуальний статус учасників провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів
Окремі аспекти прокурорського нагляду як одного із заходів забезпечення законності
Особливості початкового етапу розслідування масових заворушень
Специфічні риси та функції актів офіційного тлумачення законів
К вопросу о создании системы мер по преодолению противодействия расследованию
Ефективність превентивної функції рішень Європейського Суду з прав людини
Початковий етап розслідування злочинів у сфері реалізації корпоративних прав
Захисник на досудовому слідстві: адвокат чи фахівець у галузі права
Загальні та специфічні ознаки правової культури працівників органів внутрішніх справ
Ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации
Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу в сучасних умовах
Поняття договору охорони та його місце в системі цивільно-правових зобов’язань
Гарантії при наданні державної допомоги сім’ям з дітьми
Щодо класифікації причин конфліктів в органах внутрішніх справ
Поліграф як засіб криміналістичної техніки
Формування управлінських рішень в органах внутрішніх справ за допомогою кількісних методів
Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції
Деякі криміналістичні аспекти процесуального статусу потерпілої особи
Система юридичних гарантій суб’єктивних прав громадян
Межі дії патенту України на пристрій, спосіб
Ідея представницького правління у Дж. Мілля і Б. М. Чичеріна (порівняльний аналіз)
Прокурорський нагляд за законністю застосування заходів дисциплінарної відповідальності до осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі