Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 33 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Новини наукового життя
Нащі автори
Випускні дані
Міжнародно-правові стосунки елленів та скіфів у північнопонтійському регіоні
Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.)
Правовий статус службовців органів міського самоврядування в Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах органів самоврядування Луганська)
Децентралізація державного управління в России (лютий - листопад 1917 рр.)
Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Завершення боротьби з «правою опозицією» (1930 р.)
Х. Раковський у державотворенні Радянської України: боротьба проти автономізації України
Харківське українське наукове юридичне товариство в період національного державотворення 1917-1918 рр.
Становлення і розвиток міжнародного кримінального права як науки про міжнародні злочини
Нормативно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст.
Із історії впровадження суду присяжних в ході судової реформи 1864 року
Окремі питання управління у Стародавньому Римі та їх місце в історії адміністративного права
Деякі проблеми підвищення ефективності заходів адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення
Адміністративна юстиція як засіб захисту прав громадян від «правового свавілля» органів державного управління
Щодо проблеми правового регулювання порядку придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання деяких об'єктів дозвільної системи
Історико-правовий аспект створення та розвитку спеціальних підрозділів міліції
Принципи апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України
Довічне позбавлення волі: проблеми правового регулювання та практика виконання
Щодо питання про мотиви викрадення людини
Типові сліди злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість
Слідчо-оперативна группа: правовий иа організаційний аспекти
Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності
Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду
Сучасний зміст міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю
Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи
Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Методи і норми міжнародного приватного права
Конструкція способів забезпечення виконання зобовязань у цивільному праві
Особливості організаційно-правової форми вищих навчальних закладів приватної форми власності
Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
Походження цивільно-правових термінів «торги» і «тендер» та їх сучасне тлумачення
Парламентське право: регулює чи декларує?
Формування змісту світоглядних засад філософії права
Показники оцінки соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ
Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності: соціолого-правовий аналіз
Імплементація міжнародних норм з прав людини у законодавство України: деякі теоретичні аспекти
Забезпечення доведеності вини – конституційний принцип кримінального судочинства
Поняття цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Застосування кримінального права в системі форм реалізації права
Система ознак правової держави
Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах
Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на реабілітацію жертв зловживання владою
Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності
Об’єкт правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях
Поняття та сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці
Організаційна та функціональна структура слідчих підрозділів ОВС України: загально-теоретичний аспект
Принцип справедливості при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах
Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури
Загальні проблеми нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні
Взаємодія природоохоронних підрозділів прокуратури з іншими державними органами щодо збору та аналізу екологічно інформації
Прикордонна кооперація: єврорегіони як мости комунікації
Теоретичні засади формування стратегії державної інвестиціонної діяльності
Профорієнтаційна робота в органах державної служби України
Принципи, стадії та правове регулювання управлінських процедур в органах прокуратури
Підвищення якості навчання завдяки ефективності контролю знань
Ефективність інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю: нормативно-правові засади
Організаційно-правові механізми забезпечення соціальних гарантій в охороні здоров’я
Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України