Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 35 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя Університету
Наші автори
Випускні дані
Правова регламентація договору позики в античних державах Північного Причерномор'я
Основні аспекти правового регулювання міжнародних відносин у Східному Середземномор'ї в період античності
Система покарань у кримінальному праві Гетьманщини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. (за судовою практикою)
Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах
Контроль за пресою в умовах формування тоталітарного режиму в Україні (1926-1932 гг.)
Позбавлення волі та альтернативні йому види покарання у вітчизняному кримінальному праві (друга половина XVII ст. – початок ХХ ст.)
Погляди І. Гаспринського на проблему правосуддя
Становлення спортивних об’єднань до ХІХ століття
Правовий режим земель за проектами Положень комітетів з покращення побуту поміщицьких селян лівобережних українських губерній (Харківська,Чернігівська, Полтавська) середини ХІХ ст.
Спеціальний примус, що застосовується міліцією при здійсненні адміністративного нагляду
Мета та види адміністративних стягнень у контексті реформування інституту адміністративної відповідальності
Правове регулювання відомчого контролю в органах внутрішніх справ
Провадження в справах про адміністративні проступки за Адміністративним кодексом УРСР
Патрульна служба МВС України: деякі аспекти функціонування
Щодо проблеми здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
Закономірні зв'язки у системі механізму протидії злочинності
Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристика вбивств із розчленуванням трупа
Міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву: сучасний досвід
Принцип гласності як засіб забезпечення конституційних прав особи у кримінальному процесі
Стійкість як ознака організованого злочинного об'єднання
Прийняття тактичних рішень у процесі розслідування злочинів
Психічне насильство як спосіб вчинення злочину, його види та форми
Використання технічних засобів при дослідженні місця вчинення злочину
Взаємодія правоохоронних органів з банками, контролюючими та наглядовими органами при розслідування злочинів у банківській сфері
Специфіка доказування у справах про вбивства, вчинені неповнолітніми
Роль прокурора на досудовому слідстві
Попередження злочинів на досудовому слідстві
Державна політика України в боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом
Проблеми методології дослідження впливу сезонного чинника на стан громадського порядку в курортних регіонах
Страх перед злочинністю: напрямки зарубіжних досліджень
Колізійні питання спадкового права у сучасному українському законодавстві
Позов - основна форма захисту цивільних прав у суді
Щодо конституційного захисту земельних відносин в Україні
Правове регулювання права комунальної власності в Україні
Поняття та ознаки послуги з управління багатоквартирним будинком
Страхування депозитних вкладів населення
Правоздатність вищого навчального закладу
Відмова від спадщини як особлива правомочність зі здійснення права на спадкування
Джерела регулювання договору морського страхування
Пред'явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів
Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні
Упровадження положень статті 10 Конституції України в навчальний процес ХНУВС
Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти
Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність
Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС
Філософія в сучасній системі освіти правоохоронця
Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду
Сутність і обсяг поняття «юридичні колізії»
Юридичні факти в механізмі досягнення мети правового регулювання цивільних відносин
Вичерпання національних засобів правового захисту як умова прийнятності скарги: практика Європейського суду з прав людини потребує перегляду
Цивільний, громадянський та громадський контроль: до визначення понять
Юридична природа гарантій депутатської діяльності
Гласність як основний принцип діяльності контрольно-рахункових органів: вітчизняний та зарубіжний досвід
Питання правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією
Правові засади забезпечення прав людини на сприятливе навколишнє середовище на міжнародному рівні та в Україні
Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина
Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі
Створення підрозділів патрульної служби МВС України як чинник реформування міліції громадської безпеки
Класифікація управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням