Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 36 (2007)
Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки
Титульний аркуш
Зміст
Наші ювіляри
На книжкову полицю
Наші автори
Національна ідея та глобалізація
Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми правління
Інститути античної демократії на українських теренах: історико-правовий аспект
Становлення та історичний розвиток кримінальної відповідальності за викрадення (середина XVIII – початок XX ст.)
Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі
Сутність та місце Міністерства внутрішніх справ України у системі органів виконавчої влади
Процедури прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ
Сполучення формальних і неформальних компонентів організаційної структури підрозділів ОВС як один із чинників підвищення ефективності їх діяльності
Теоретичні засади адміністративних процедур
Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури
Місце митного права в правовій системі України
Види та класифікація адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин
Значення психологічного та вікового розвитку особи неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності
Правові аспекти удосконалення правового статусу природоохоронної прокуратури України
Контрольно-наглядові управлінські процедури в органах прокуратури
Особливості планування діяльності дільничих інспекторів міліції
Організаційні засади та форми координаційної діяльності органів внутрішніх справ на регіональному рівні
Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України
Сутність, поняття і напрямки взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю у процесі правозахисної діяльності
Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері
Шляхи вдосконалення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки щодо попередження правопорушень
Об’єкт порушення правил адміністративного нагляду
Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням
Реалізація цілей покарання при звільненні від покарання з випробуванням
Особливості охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки ОВС України при реалізації громадянами права на свободу совісті й віросповідання
Процесуальні етапи розшукової діяльності слідчого
Класифікація складів злочинів за предметом злочину
Тактичні особливості перевірки показань на місці в окремих ситуаціях
Зразки почерку та підписів у системі зразків порівняння: поняття і класифікація
Використання службово-розшукових собак в оперативно-розшуковій діяльності: історичний аспект
Про підвищення ефективності використання криміналістичного обліку суб'єктивних портретів
Деякі правові проблеми взаємодії державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами
Роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу
Попереджувально-профілактична діяльність оперативних підроділів Департаменту внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України
Деякі аспекти забезпечення прав обвинуваченого та підозрюваного у світлі міжнародних стандартів
Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки
Загальна характеристика стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту
Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів
Види цивільних правовідносин
Визначення поняття «право інтелектуальної власності»
Проблемні аспекти визначення автора твору архітектури в законодавстві України
Обмеження майнових прав фізичних осіб (ретроспективний аналіз цивільного права дореволюційного періоду)
Конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права
Адміністративно-господарські санкції як одна із форм господарсько-правової відповідальності
Захист прав споживачів при теплопостачанні
Здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством
Правочини з вадами волі
Поняття належної реклами
Причини існування інституту тягаря утримання майна
Деякі основні поняття ринку фінансових послуг
Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи
Дослідження готовності працівників міліції до дій в екстремальних умовах
Про роль особистісного фактора в історії : Шаповал Ю. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006 – 448 с.: іл.
Методологія дослідження механізму протидії злочинності
Оперативно-розшукова інформація: до визначення поняття
Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ
Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси
Конституційний принцип забезпечення доведеності вини, його зміст
Класифікація гарантій депутатської діяльності
Правове становище захисника в міжнародному кримінально-процесуальному праві
Статус платника податку з доходів фізичних осіб
Притримання: зміст правовідношення
Співвідношення структурних елементів податкового обов'язку
Зайнятість населення як одна з основних проблем європейського співтовариства
Особи старших вікових груп як важлива складова трудових ресурсів сучасної держави
Правове регулювання використання хімікатів в історії законодавства Європейського Союзу про охорону навколишнього середовища
Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ