Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 16 (2001)
Титульний аркуш
Зміст
Новини наукового життя
Наші автори
Селянське (волосне і селянське) самоврядування під час проведення реформи 1861 р. в Україні
Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ - ХХ ст.)
Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях
Право власності іноземних піддіних на землю в Україні в роки першої світової війни
Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.)
Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х - на початку 30-х років ХХ ст.
Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті - початок 30-х рр.)
Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.)
Досвід правового регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність
Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини
Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі Федерального парламенту
Проблеми забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи
Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних?
Усвідомлення противоправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів
Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ
Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб'єктами державного управління безпекою дорожнього руху
Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями
Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення
Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи
Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркотиків і зловживання ними
Додаткове розслідування: задача з двома невідомими
Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв'зок
Методи оптимізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» у Національному університеті внутрішніх справ
Застосування психологичного впливу на очній ставці
Кримінологічна характеристика та попередження «телефонного тероризму»
Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків
Особливості класифікації технічних засобів охорони об'єктів
Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності
Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні
Право на копіювання і розповсюдження комп'ютерних програм
Встановлення змісту та застосування іноземного закону у цивільних справах
Професійні та інші знання як об'єкт вкладу в просте товариство
Щодо створення недержавних пенсійних фондів
Основні види і напрямки діяльності кооперативів
Види фінансового контролю: спроба класифікації
Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств
Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід. перспективи
Українська національно-державницька ідея: етапи становлення
Добровільні правозахисні об'єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави
Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій
До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства
Про посилення протидії злочинним об'єднанням у сфері торгівлі людьми
Проблеми формування міграційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнародних документів з прав людини
Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми
Правові основи боротьби з торгівлею людьми в Україні
Соціальна допомога особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціологічний аналіз)
В.С. Зеленецкий, Н.В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с.
Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с.
Про визначення права за його джерелом
Ідея права у Г. Гегеля
Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року
Поняття державного контролю та його основні види
Кримінальна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті
Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці
Сутність, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції
Форми адміністративної діяльності дільничих інспекторів міліції
Основні форми реалізації права громадян на свободу маніфістацій
До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу
Деякі теоретичні аспекти поняття суті оперативно-розшукової інформації
Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ
Державна служба як особливий різновид суспільної організації праці
Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України
Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору
Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування
Ефективність економічного моніторінгу при забрудненні атмосферного повітря
Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні
Методи удосконалення адміністративного законодавства України
Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом
Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання
Особливости правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами
Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи
Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України
Деякі аспекти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ
Система відбору і підготовки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН
Організація управління виховним процесом в закладах освіти МВС України
Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС
Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС
Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС