Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Спецвипуск (2003)
Венедиктов Валентин Семенович : [стислий виклад біографічних даних]
Деякі напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу в вузах МВС України
Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи
Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ
Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС
Проблеми змістовності освіти в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України
Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України
Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України
Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС
До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства
Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України
До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України
Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України
Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави
Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи
Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України
Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України
До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ
До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії
Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект
Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України
Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС
Правоохоронні технології як об’єкт інноваційної діяльності
Титульний аркуш
Зміст
Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС
Правові питання юридичної природи контракту як підстави для виникнення службово-трудових відносин