Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 40 (2008)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Радянсько-румунський територіальний спір у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та його попереднє врегулювання
Суверенітет як провідна ознака державної влади (за матеріалами досліджень Ф.В. Тарановського)
Спроби визначення компетенції вищої виконавчої влади у конституційних актах УНР: цікавий досвід чи важка спадщина?
Основні аспекти концепції правової держави у працях академика М.І. Палієнка
До питання про становлення концепції системи суб'єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку XX ст.
Деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації
Види кореспондуючих прав і обов'язків громадянина та працівника міліції
Роль Державної автомобільної інспекції у забезпеченні безпеки громадян України
Місце об'єктів незавершеного будівництва у приватизаційних відносинах
Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами
Застосування зарубіжного досвіду для удосконалення правової регламентації кримінального покарання у вигляді арешту в Україні
Розкриття злочинів у системі соціально-правового механізму протидії злочинності
Про методику встановлення підозрюваного при розслідуванні вбивств минулих років
Щодо визначення поняття «військовополонені» у злочині, передбаченому ст. 438 КК України
Рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого
Теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події у слідчій практиці
Оперативно-розшукова інформація як підстава прийняття рішень у кримінальній справі про незаконний обіг наркотиків
Кримінально-правова характеристика примусу та примушування
Кримінально-правова характеристика предмета злочину - порушення порядку заняття фінансовою діяльністю (за ч. 2 ст. 202 КК України)
Деякі питання попередження та припинення паніки під час масових заходів
Характеристика ознак об'єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом
Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України
Співвідношення актів цивільного законодавства та договору
Щодо правової кваліфікації інформованої згоди пацієнта на медичне втручання
Співвідношення істотних умов договору з іншими договірними умовами
Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України
Укладення договору поставки
Форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання
Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС
Правові основи функціонування Інтернету в Україні
Апологія Сталіна і сталінізму (нотатки з приводу двотомника Юрія Ємельянова «Сталін»)
Сутність та особливості адміністративно-політичної діяльності як об'єкта державного управління
Основні принципи здійснення миротворчої діяльності
Права і свободи осіб з психічними розладами
Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій
Правовий режим власності в Україні
Щодо поняття юридичної еліти
Сучасні стандарти дотримання прав людини в правоохоронній діяльності
Деякі аспекти процедури міжнародного захисту прав жінок на звернення
Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини
Правове спілкування: визначення і специфічні ознаки
Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство
Окремі питання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці
Роль цивільно-правової відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки автомобільного транспорту
Трудова функція та аспекти її актуальності
Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці
Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика
Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід'ємних прав людини і громадянина
Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення
Зустрічна звірка: організаційно-правові засади
Щодо визначення правового статусу державних службовців
Договірна взаємодія правоохоронних органів
Місцеві податки і збори: стан та передумови правового регулювання в Україні
Теоретичні аспекти визначення податкової системи
Бюджет місцевого самоврядування як фінансово-правова категорія