Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 41 (2008)
Сучасні проблеми організаційно-правового забезпечення якісної діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ
Титульний аркуш
Зміст
Новини наукового життя
Наші автори
Нормативна регламентація укладення та розірвання шлюбу в античних державах Північного Причорномор'я: історико-правове дослідження
Особисті немайнові права та обов'язки подружжя за сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)
Податкова політика в Україні в роки непу (1921–1928 рр.)
Правові засади боротьби органів прокуратури УСРР з податковими правопорушеннями у перші роки непу
Історія становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні
Деякі спірні питання визначення змісту адміністративної відповідальності та реалізації її принципів за порушення правил дорожнього руху
Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні
Право полювання: історичні питання розвитку
Як повинна діяти Державна автомобільна інспекція МВС України, щоб безпека руху на дорогах країни стала реалією життя?
Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють
Психічне насильство в окремих складах злочинів (проблеми теорії та практики)
Деякі проблеми застосування поняття обмеженої осудності у новітньому кримінальному праві України
Розслідування у справах за участю іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом
Місце події як об'єкт балістичного експертного дослідження
Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів
Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину
Сучасний стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми у стані сп'яніння
Проблеми правового регулювання обігу сучасної та несучасної колекційної зброї
Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об'єктів у разі загрози «вибухового тероризму»
Об'єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності
Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз)
Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві
Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту)
Облікова складова національного рейдерства
На чому ґрунтується довіра населення до міліції
Історія міст Лівобережжя України : Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с.
Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки ХХ ст.): Монографія. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 352 с
Поняття зловживання правом у виборчому процесі
Систематизація кримінально-процесуального права
Поняття і структура правової інформації
Принципи кодифікації законодавства України
Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки
Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв'язку та обмежень
Про принципи кримінально-виконавчого права України
Порівняльно-правовий аналіз режиму виконання й відбування покарання у вигляді позбавлення волі
Співвідношення конституційного принципу невидачі та положень Статуту Міжнародного кримінального суду
Особливості становища молоді на ринку праці: правовий аспект
Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці
Правове регулювання окремих видів змін умов проходження служби працівників органів внутрішніх справ
Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин
Процедурні форми управлінської діяльності в судах. Яким їм бути?
Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів
Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій
Основні складові механізму державного управління інформатизацією загальної середньої освіти
Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації
Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян
Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності
Поняття бюджету та бюджетної системи України
Механізми впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин
Господарські товариства як об'єкт управління
Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів