Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (49) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни
Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням
Види і форми контролю за діяльністю міліції
Організація системи контролю в територіальних органах внутрішніх справ України
Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду
Порядок вирішення питань, пов'язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу
Деякі питання реалізації принципу диспозитивності в адміністративному суді першої інстанції
Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку
Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки
Комплектування особового складу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру
Відомче регулювання міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів
Релізація міжнародних критеріїв обмеження конституційних прав людини у кримінальному процесі України
Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці
Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання скланання і використання
Щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів і фондовому ринку
Криміналістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності
Об’єктивне та суб’єктивне цивільне право
Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону
Спадкування права на вклад у банку
Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій
Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи)
До проблеми регулювання «неналежної» реклами в Україні
Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу
До проблеми подільності будинків
Основні положення здійснення права на прийняття спадку
Правомірність валютних кредитів
Посвідчення заповітів начальниками пошукових або інших експедицій
Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право
Деякі аспекти правового регулювання становлення і розвитку вищої освіти в Україні
До визначення змісту поняття «культура» як об’єкта адміністративно-правового забезпечення культурної функції держави
Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення
Мобінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постновки проблеми
Сучасні проблеми застосування принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці під час регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС та шляхи їх розв’язання
До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби
Процедура стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ
Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби
Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права
Форми судового управління як умова організаційно-правового забезпечення функціонування судової системи України
Інституалізація дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України
Загальноправові засади реформування публічної адміністрації в Україні