Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 1 (48) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Сучасна російська історіографія діяльності Сталіна
Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження
Правові основи взаємодії органів прокуратури та поліції в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.
Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи
Сутність та особливості парламентського контролю за діяльністю міліції
Компетенція органів внутрішніх справ щодо протидії корупції
Предмет і завдання дозвільного провадження в системі забезпечення громадської безпеки
Особливості реалізації процесуальних прав і законних інтересів сторін в адміністративному процесі на стадії підготовчого провадження
Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ
Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації
Особа порушника в адміністративних проступках
Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні
Актуальні проблеми законодавчого регулювання обігу спеціальних засобів
Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій
Кримінально-процесуальний статус слідчого як суб'єкта застосування норм права в процесі надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах
Проблеми визначення розміру матеріальної шкоди при розслідуванні наруги над могилою
Поняття промислу у науці кримінального права (теоретичні аспекти та напрями подальшого дослідження)
Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого частиною 2 статті 202 КК України
Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України)
Поняття санкцій у кримінальному праві
Розбудова антилегалізаційної системи в республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти)
Про виявлення економічних злочинів
Правове регулювання діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Закон України «Про акціонерні товариства»: позитивні та проблемні аспекти
Класифікація договорів з надання фінансових послуг
Юридичні особи публічного права
Зміст суб’єктивного права «sui generis» на неоригінальну компіляцію даних (базу даних)
Проблемні аспекти самостійної реалізації активів, що перебувають у податковій заставі
Дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України
Тьютор як новий вид викладача у системі вищої освіти
Підвищення боєздатності працівників міліції
Системно-синергетичний підхід до досліджень глобалізаційних процесів
Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ
Вплив суїциду на діяльність ОВС
Забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту в Україні
Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами
Юридична сила рішень Органу з вирішення спорів СОТ
Організація та проведення референдумів у Швейцарії
Випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів
Окремі питання вдосконалення норм земельного законодавства стосовно припинення прав на землю
Правові аспекти управління в галузі використання водних ресурсів Дніпровського басейну України
Особливості застосування принципу розподілу державної влади у змішаних республіках
Зміст економічного потенціалу держави
Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України
Організаційно-правові аспекти наукового та кадрового забезпечення лісової галузі України