Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (47) (2009)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
Обмежувальне законодавство у фері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни
Драгоманов і Міхновський: діалог конституційно-правових концепцій самостійності України
Вплив історичних передумов на реалізацію кадрової політики АР Крим
Становлення та організація страхування в епохи Античності та Середньовіччя
Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності
Висновок експерта як доказ в адміністративному судочинстві України
Суб'єкти, не наділені владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві України
Представництво в адміністративному судочинсті як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян
Деякі проблемні питання застосування судами законовства про порушення митних правил
Деякі проблемні питання відповідальності за корупційні адміністративні правопорушення
Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України
Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України
Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів , вчинених організовними групами
Про деякі питання кваліфікції злочинів, передбачених ст.191 КК України
Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини
Особливості подолання протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів з боку службових осіб
Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи
Поняття організації розслідування злочинів
Про протидію виявленню економічних злочинів
Типологія серійних сексуальних злочинців: "ситуативний", "сексульний маніяк", "силовик"
Концепція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству
Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики
Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням
Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок
Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання
Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз
Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти
Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни Тактико-спеціальна підготовка" у вищих навчальних закладах системи МВС України
Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків
Семененко В. І. Історія України: прихована правда : Від козацьких часів до сьогодення / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2009. – 400 с., [12] арк. іл.
Фольклорні рефлексії моральних і правових понять і норм
Поняття, об'єкти та суб'єкти правового моніторингу
Правовий статус осіб, які мають право надавати правову допомогу
Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації
До проблеми вимог, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ
Види державного управління в державі
Правове та ораганізаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влад в Україні
Якість державного регулювання в аграрному секторі та нові явища в загальній теорії держави і права
Людський капітал в умовах глобалізації економіки still human in the conditions of globalization of economy
Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види
Особливості вищих навчальних закладів України як об'єкта державного контролю
Дискусійні питання щодо запровадження Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції"