Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (51). Ч. 1 (2010)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Становлення і розвиток владних інститутів Київської Русі в історіографії
Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті XVIII ст.
Підсудність волосного суду за ст. 101 Загального положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності
Надзвичайне законодавство Російської імперії в кінці XIX - на початку XX ст.
Правове регулювання служби в органах міського самоврядування Львова (друга половина XIX - початок XX століття)
Еволюція податку з доходу фізичних осіб у новітній час
Структурні елементи у методиці розслідування окремих видів злочинів
Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України
Профілактична діяльність слідчого у справах про хабарництво, вчинене в правоохоронній сфері
Судовий контроль у ході кримінального переслідування
Аналіз системи методів кримінологічного процесу
Проблеми запобігання військовим злочинам
Попередження крадіжок культурних цінностей підрозділами карного розшуку
Суперечливі питання визначення поняття та ознак співучасті теорії кримінального права
Форми ухилень від відбування покарання у виді громадських робіт
Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ
Генеза концепції трудового потенціалу: від ретроспективного тлумачення до сучасного розуміння
Культурна ідентичність як проблема мультикультуралізму
Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства
Установи довгострокового кредиту: історико-правовий аналіз 100 років по тому
Право в контекті методологічного виміру: аксіологічний аспект дослідження
Правовий нігілізм: український досвід
Специфіка професійної правосвідомості та правової культури працівників органів внутрішніх справ
Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції
Поняття процесуального представництва: проблеми дефініції
Теоретичні підходи до визначення системи правових гарантій діяльності місцевих державних адміністрацій
Суб'єкти права законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах
Регламентація та реалізація принципу змагальності у досудовому провадженні (порівняльний аналіз законодавства України, держав-учасниць СНГ та держав - членів Ради Європи)