Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (51). Ч. 2 (2010)
Титульний аркуш
Зміст
Наші автори
До уваги авторів
Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя
Особливості застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві України
Реалізація адміністративної процесуальної правосуб'єктності
Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади
Деякі особливості оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади
Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдум
Правові форми дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки
Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці
Адміністративно-правове регулювання захисту прав та свобод неповнолітніх у діяльності органів внутрішніх справ
Правовий статус прокуратури України: завдання , функції, повноваження
Пріоритетні функції і повноваження СБУ та їх співвідношення у взаємодії зі структурами громадського суспільства
Нормативно-правові основи організації та діяльності Державної митної служби України
Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні
Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід'ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
Поділ та виділ нерухомого майна: теоретичні та практичні аспекти
Зміна черговості одержання права на спадкування за рішенням суду
До питання підтвердження адвокатом своїх повноважень як представника у господарському процесі та забезпечення його добросовісності
Проблеми можливості пред'явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій
Право на найменування органів внутрішніх справ як особисте немайнове право
Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку
Календарна обрядовість як чинник формування української ідеї трудового права
Посада як основа службової кар'єри
Детермінанти виникнення ризиків професії у соціально-трудових відносинах
Напрямки удосконалення урядового бюджетного контролю
Поняття та зміст законності в діяльності органів податкової служби
До проблеми розвитку державної політики України і інформаційній сфері
Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні
Дотримання вимог нормопроектувальної техніки як чинник упорядкування інформаційних правовідносин в Україні
До проблеми здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації
Захищенність особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як напрямок інформаційної безпеки України
До питань нормотворчості Національного банку України
Роль правової інформації і діяльності органів прокуратури