Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 1 (52) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Переяславська Рада і Слобожанщина
Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни
Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом як один із пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період НЕПу
Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр. ХХ ст.)
Упорядкування взаємовідносин місцевих державних адміністрацій і територіальних громад
Система органів державного управління у галузі освіти України
Структура адміністративно-правового режиму господарської діяльності
Охоронні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній
З’ясування сутності інституту встановлення особи в адміністративній діяльності міліції
Поняття та значення суспільної моралі в адміністративно-правовому аспекті
Методи правового регулювання інформаційних правовідносин
Захист інформаційного прайвесі за законодавством України
Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого
Організаційні дії слідчого з розслідування у кримінальній справі: криміналістичний аспект
Цілі використання доказів під час розслідування злочинів
Елементи події економічного злочину та їх криміналістичне значення
Про способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів
Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України
Криміналістична профілактика злочинів: сутність та місце в теорії криміналістики
Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів
Профілактика наркотизму як умова попередження професійних ризиків на виробництві
Проблеми правового регулювання профілактики вимагань
Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями
Процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів
Сутність боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України
Проблемні питання щодо визначення змісту кримінально-процесуальних гарантій прав особи
Правові засади розкриття злочинів у сфері земельних відносин підрозділами Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю
Заохочувальні санкції у кримінальному праві
Інститут душпастирства в поліції Польщі й Німеччини
Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження
Роль службового колективу при здійсненні кар’єри в органах внутрішніх справ
Особливості застосування методів дослідження трудової мотивації працівників ОВС
Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с.
Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с.
До питання пошуку вихідних позицій розуміння категорії «система права»
Місце принципу верховенства права в сучасній вітчизняній правовій системі
До проблеми виокремлення спортивного права
Поняття, види та функції правової культури
Особливості морально-правового виховання курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України
До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права
Керівник органів та підрозділів державної податкової служби України: проблеми законотворення та праворозуміння
Прокуратура в запобіганні злочинам проти трудових прав
Поняття часу відпочинку працівників міліції
Екологічна безпека як об’єкт забезпечення засобами контролю на державному кордоні України
Окремі обмеження майнових прав осіб у договірному праві
Тлумачення цивільно-правового договору
Договір позички
Природа права на особисте життя
Щодо природи обтяжень нерухомого майна
Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки
Відповідальність сторін за договором постачання теплової енергії
Вдосконалення законодавства України як необхідна складова ефективної державної політики у сфері протидії рейдерству
Соціально-економічні передумови виникнення фермерського господарства в Україні