Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (53) Спецвипуск (2011)
Від Декларації про державний суверенітет до Конституції України
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина
Правове регулювання контролю за діяльністью правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення
Система та види структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України
Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції
Особливості розроблення та прийняття нормативно-правових актів управління в Державній кримінально-виконавчій службі України
Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні
Бюджетний контроль як напрямок удосконалення фінансової діяльності Української держави
Правове регулювання кредитних відносин
Теоретико-методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки людини
Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз
Нова кримінологічна парадигма і політика протидії злочинності
Щодо нових критеріїв оцінювання ефективності діяльності ОВС (кримінологічний аспект)
Кримінально-правова політика України на початку ХХІ століття
Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні
Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення
Система нормативно-правового регулювання громадського порядку на місцевому рівні
Роль судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів у формуванні демократичного суспільства
Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України
Впровадження органами внутрішніх справ України зарубіжного досвіду охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням Євро-2012
Принципи внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ
Об’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу
Деякі питання кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги
Подолання протидії розслідуванню: організаційні і тактичні заходи
Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорія та практика
Джерела інформації про особу обвинуваченого і способи її отримання
До проблеми сфери дії трудового права
Деякі питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень
Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні
Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.)
Принцип суверенітету як визначальна основа державотворення
Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України
Громадськість як інститут громадянського суспільства
Особливості процесу формування правової культури в Україні
Правова свідомість: поняття та суттєві ознаки
Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення
Національно-визвольна революція в Україні 1989–1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою
Облаштування західних кордонів Української РСР (вересень 1939 – 22 червня 1941 рр.)
Парламентські вибори 1911 р. у Галичині та діяльність українських послів у Відні 1911–1914 рр.
Зміни в судочинстві підросійської України в першій половині ХХ ст.
Трансформація поняття «вольності» у політико-правових традиціях Київської Русі
Феномен юридичної особи публічного права за законодавством України
Інвестиційна привабливість України: генезис, напрямки розвитку
Становлення особистих немайнових прав в юридичних осіб публічного права в Україні (на прикладі органів внутрішніх справ)
Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження