Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (57) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Поняття та особливості самоосвіти як форми професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ
Проблеми визначення поняття "гірський населений пункт"
Принципи контрольної діяльності Національного банку України
Місце та значення адміністративних договорів у регулюванні міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності
Поняття та структура адміністративно-правового статусу приватних підприємств
Завдання,функції та види банківського контролю
Поняття та види методів адміністративної діяльності міліції
Перспективні напрямки забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сучасному демократичному суспільстві: адміністративно-правовий аспект
Специфіка адміністративної відповідальності у сфері науки
Система бюджетного права України та її складові елементи
Деякі аспекти взаємодії органів прокуратури з Верховною Радою України
Адміністративно-правові аспекти взаємодії міліції із засобами масової інформації щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності
Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законностіі дисципліни в органах державної податкової служби України
Адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції Польщі
Первинний фінансовий моніторинг як метод банківського контролю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Сутність та структура адміністративно-правового статусу органів Державної виконавчої служби
Комісія (Канцелярія) з прийняття прохань та її роль у здійсненні адміністративних процедур за російським імперським законодавством (початок ХІХ - початок ХХ ст.)
Основні напрямки удосконалення кадрового забезпечення податкової міліції України
Елементи управління у Стародавньому Египті
Професійні вимоги до працівників органів внутрішніх справ: гендерний аналіз
Сучасний стан кримінального законодавства у сфері суспільної моралі
Охорона громадського порядку: регіональний аспект проблеми
Правова основа державної антикорупційної політики
Криміналістичні особливості предмета й обстановки злочинного порушення правил охорони або використання надр
Механізм економічної безпеки в Україні
Роль громадськості в забезпеченні національної безпеки України
Метод криміналістичного аналізу злочину
Кримінологічний аналіз рівня, структури та динаміки грабежів і розбоїв, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях
Роль органів внутрішніх справ в охороні та захисті прав і свобод іноземців в Україні
Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього, який вчиняє злочини корисливо-насильницького спрямування
Реалізація принципу змагальності в кримінальному процесі зарубіжних країн
Стан і перспективи формування методик розслідування злочинів, вчинених у сфері здійснення державних закупівель
Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
Знаряддя та засоби вчинення злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
Етапи та засоби перевірки інформації про економічні злочини
Відомча нормотворчість МВС України як форма соціально-правового контролю за злочинністю
Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів
Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С. Г. Серьогіна. – Х. : Право, 2011. – 768 с.
Процедури добору та прийняття на державну службу в органи Державної пенітенціарної служби
Порядок здійснення стажування в органах внутрішніх справ
Договір контракції сільськогосподарської продукції у контексті екологічних вимог
Добір кандидатів на посаду судді: їх рівність при проходженні відбору та єдність критеріїв оцінювання
Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері
Суди в системі публічної влади України
Дитячі регіональні омбудсмани: зарубіжний досвід функціонування
Теоретичні аспекти класифікації правової свідомості
Особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей
Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень
Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми
Поняття та ознаки інституцій громадянського суспільства
Теоретичні засади деяких видів державної дисципліни
Поняття та види нагляду органів виконавчої влади за сучасних умов
Функції правових пільг: поняття та види
Захист прав громадян як ознака та основна функція правової держави
Законодавче регулювання страхових відносин
Суб'єктний склад страхових правовідносин
До питання про правову природу та співвідношення понять "послуга" та "житлово-комунальна послуга"
Природа права на комерційне (фірмове) найменування
Поняття та місце опіки і піклування у звичаєвому праві України (ХІVІІ - поч. ХХ ст.)