Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (59). Ч. 1 (2012)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
До питання про сутність соціального капітілу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз
Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу
Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів)
Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи
Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху
Покарання за втручання у діяльність судових органів
Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності
Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із заняттям гральним бізнесом
Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері
Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України
Місце міжнародно-правової зумовленності заборони небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації
Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумція свободи в нормах нового КПК України
Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту
Основні типи корупції в сучасному світі
Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз
Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929-1938 рр.)
Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти
Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин
Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави
Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права
Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання
Правова природа народовладдя
Зміст принципу рівності в конституційному праві України
Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України
Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки
Особливості лібертарно-юридичного мислення
Конституційні обов'язки іноземців в Україні
Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом
Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів