Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 1 (60) (2013)
Законодавство України про вищу освіту та актуальні проблеми його розвитку
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Поняття та завдання управління міліцією громадської безпеки
Медіаосвіта співробітників правоохоронних органів: у пошуках ефективної моделі
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів України: сучасний стан та шляхи вдосконалення
Дозвільні повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: питання сьогодення
Поняття системи забезпечення державної таємниці України
Функціонально-організаційна структура митної служби
Правове регулювання діяльності Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України: питання сьогодення
Роль керівника у формуванні позитивної мотивації діяльності працівників прокуратури
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу персональних даних: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку
Від міліції до поліції: правові проблеми, чинники, вектори реформування
Реалізація правового статусу позивача в адміністративному судочинстві
Розвиток і впровадження інформаційних технологій – дієвий чинник реалізації державної політики розвитку нафтогазового комплексу України
Емпіричні індикатори аномальної поведінки персоналу організацій
Проблеми взаємодії та координації суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави
Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством україни
Окремі аспекти злочинної поведінки осіб молодіжного віку за характером і спрямованістю
Кримінологічна обстановка: проблеми моніторингу
Проблеми визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 126 КК України (побої і мордування)
Проблемні питання процесуального порядку відновлення досудового розслідування в контексті Кримінального процесуального кодексу України
Корупція як чинник організованої економічної злочинності в Україні
Причини та умови корупції
Поняття та сутність протидії розслідуванню злочинів на стадії кримінального провадження
Спеціальні операції органів внутрішніх справ: мета, завдання і функції
Механізми рейдерських захоплень
До проблеми визначення службової дисципліни працівників ОВС
Черкаські корені куренів Запорозької Січі
Народовладний концепт Литовсько-Руської держави у державно-правових поглядах дослідників XIX-XX ст.
Поняття юриспруденції та доктрини в контексті європейської правової культури: лінгвістичне та історичне тлумачення
Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процесс доказування
Порівняльно-правова характеристика поняття "афілійована особа"
Договір охорони громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру