Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (61) (2013)
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Титульний аркуш
Зміст
Особливості діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки підприємництва, які функціонують на локальному рівні
Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні
Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України
Правове забезпечення взаємодії митних органів з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування
Правові засади реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності та місце в них адміністративно-правового регулювання
Роль PR-технологій в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу
Відомчі інституційні гарантії права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України
Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
Взаємодія підрозділів БНОН зі слідчими підрозділами ОВС під час досудового розслідування організації або утримання наркопритонів
Повноваження прокурора у кримінальному переслідуванні в аспекті процесуального керівництва досудовим розслідуванням
Обвинувальна промова прокурора у суді: структура і зміст
Місце судових органів України в системі спеціалізованих суб’єктів запобігання злочинності
Окремі аспекти використання органами внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
Повноваження органів внутрішніх справ щодо профілактики насильства над дітьми та протидії йому
Хакерські атаки на імплантати як один із способів протиправного використання кіберпростору: сутність та види
Вплив віктимогенної ситуації на злочинні прояви щодо осіб похилого віку
Типові технології викрадень бюджетних коштів як елемент криміналістичної характеристики злочинів
Правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України
Окремі аспекти законодавства та практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві
Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордувань від суміжних злочинів
Правове регулювання припинення державної служби
Особливості державної реєстрації прав на землю в сучасних умовах
Особливості застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби України
С. В. Пахман як теоретик та історик права
Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави
Роль автоматизованої системи документообігу суду в забезпеченні реалізації принципів судової влади
Філософсько-правова концепція «Імперії права» Роналда Дворкіна
Проблемні аспекти формування загальнонаціональної ідеології в Україні
Поняття та структура механізму реалізації наглядової функції держави
Розробка теорії юридичного процесу вченими-правниками у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
Феномен юридичної мови: концептуалізація проблеми
Транзактна модель комунікації влади та суспільства: філософсько-правовий аспект
Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України
Проблемні аспекти набуття прав на торговельні марки
До питання про правосуб’єктність учасників правовідносин, що виникають при встановленні опіки над майном