Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 3 (62) (2013)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Особливості адміністративних повноважень голови суду
Нормативно-правове регулювання внутрышнього управління аптечними закладами в Українських губерніях Російської імперії у другій половині ХIХ ст.
Управління розробкою і проведенням спеціальних заходів з метою формування позитивного іміджу вищого навчального закладу
Перекладач як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин
Соціальна компетентність як показник радикалізації суспільства
Окремі аспекти моніторингу запобігання і протидії злочинності серед молоді
Професійна підготовка поліцейських кадрів на українських землях Російської імперії на початку ХХ ст.
Поняття домашнього арешту
Міжнародне право в системі джерел кримінального права України
Аналіз правової регламентації протидії шахрайству чинним Кримінальним процесуальним кодексом України
Правовий інститут представництва неповнолітнього потерпілого як один з видів кримінальних процесуальних гарантій забезпечення прав та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні
Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків
Індивідуальні заходи запобігання призонізації
Слідчі версії та особливості планування розслідування злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів
Заходи забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх
Деякі особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Зарубіжний досвід виконання правоохоронних функцій пенітенціарними установами та можливості його використання в Україні
Перспективи формування методик розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами в агропромисловому комплексі
Особливості проведення першочергових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами карного розшуку в разі вчинення зґвалтування психічно хворою особою
Міжнародний досвід правового регулювання відпусток
Народовладний концепт у теорії та практиці марксизму-ленінізму
Ідея процедурної справедливості у процесуальних нормах права
Логіко-ймовірнісні підстави електронного правосуддя
Правове регулювання приватирського промислу Великої Британії та США упродовж англо-американської війни 1812–1815 рр.
Поняття та особливості спадкових позовів
Порядок повернення товарів до інтернет-магазину та відшкодування грошових коштів за придбаний товар
Інвестування у морські порти України та договір концесії
Поняття та ознаки предмета договору найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу