Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 12. Ч. 2 (2000)
Титульний аркуш
Зміст
Проблеми забезпечення взаємодії міліції та населення: соціологічний аспект
Навички соціальної роботи як компонент професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ
До питання про історичний розвиток адміністративно-процесуальної форми
Правове регулювання діяльності оперативних підрозділів пенітенціарної системи України
Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України
Про формування національної екологічної мережі в Україні
Проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів (теорія і практика)
Проблеми змістовності в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України
Проблеми підготовки співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, які займаються боротьбою з транснаціональною злочинністю
Щодо реформи законодавства про працю працівників правоохоронних органів України
Підвищення ефективності викладання кримінального процесу у вищих юридичних закладах освіти системи МВС України
Питання правового статусу працівників митних органів України
Особенности борьбы с организованной преступностью в региональной экономике: проблемы подготовки персонала
Підготовка кадрів правоохоронних органів України в сучасних умовах боротьби зі злочинністю
Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ України
Проблеми підготовки кадрів до виконання обов’язків в нових соціально-економічних умовах в Україні
Діяльність правоохоронних органів щодо протидії тероризму та нейтралізації терористів
Транснаціональна організована злочинність: деякі питання міжнародного співробітництва
Транснаціональна злочинність: динаміка розвитку
Меры противодействия транснациональной преступности
Захист прав людини у контексті боротьби з транснаціональною злочинністю
Договорно-правовая практика Украины по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью
Особливості політико-правових гарантій захисту прав учасників кримінального судочинства в Україні
Роль кодификации уголовного законодательства Украины в сближении европейских законодательных систем
Міжнародне співробітництво – один з напрямів діяльності органів внутрішніх справ України
Соціологія наркотизму як джерело інформації про закономірності розповсюдження наркотиків та їх незаконний обіг у транснаціональному масштабі
Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейського розшуку каналами Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу)
Процесуальне регулювання міждержавної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами
Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України у боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю
Основні напрями боротьби з міжнародною корупцією
Принцип «подвійної кримінальності» та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на території інших держав
Проблеми професійного ризику в боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю
Шахрайство з використанням «фінансових пірамід» як транснаціональний злочин
Информационный терроризм как форма транснациональной преступности
Господарсько-правові заходи попередження транснаціональної злочинності щодо ухилень від сплати податків
Види транснаціональних злочинів за класифікацією ООН та їх поширеність в Україні
Боротьба з організованою транснаціональною злочинністю потребує кооперації правоохоронних органів на концептуальній основі
Адаптація українського законодавства і міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною злочинністю: механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію
Зарубіжний досвід діяльності податкових органів та перспективи співробітництва в сфері боротьби з порушеннями законодавства у галузі оподаткування
Управління діяльністю Цивільної поліції ООН по бортьбі з міжнародною злочинністю
Криміналістичне забезпечення боротьби з організованою контрабандною діяльністю
Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю
Роль засобів масової інформації в боротьбі з транснаціональною злочинністю
Адміністративно-правові заходи щодо протидії крадіжкам та незаконному вивезенню (увезенню) культурних цінностей
Про можливість застосування кримінально-правового заохочення як засобу боротьби з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин
Попередження корупції в органах внутрішніх справ
«Синдром струсу немовляти». Злочинець біля колиски
Соціально-психологічні аспекти динаміки «телефонного тероризму»
Сводка происшествий как источник информации о преступлениях, совершаемых путем взрыва
Інформація як об’єкт правового і технічного захисту