Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 7. Ч. 3 (1999)
Титульний аркуш
Зміст
Генеза ідеї громадського суспільства в українській політико-правовій думці кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Компетенція місцевих рад щодо забезпечення законності та правопорядку в Україні (серед. 40-х - серед. 50-х рр.)
С. С. Крым - выдающийся деятель Таврического губернского земства
Правовий стан спеціальних військових підрозділів у структурі правоохоронних органів української держави (квітень-грудень 1918 р.)
Военизация милиции УССР в конце 1921 - начале 1922 гг.
Поліція в системі попереднього розслідування за судовою реформою 1864 р.
Кристалізація радянської моделі адміністрування в контексті боротьби більшовиків за владу в Україні у 1917 р.
Кадрова політика в органах внутрішніх справ у повоєнний період (1946-1953 рр.)
Національні відносини на півдні України 60 - 80-х рр. ХХ ст. в світлі сучасного етнодержавознавства
Перший конституційний акт Директорії
Правила для студентів університетів Російської імперії: проблеми історії та історіографії
Академік С. С. Дністрянський і проблеми української правничої термінології
Історичні аспекти формування правосвідомості в тоталітарному суспільстві
О легитимности Крымского краевого правительства С. Сулькевича (июнь - ноябрь 1918 г.)
Реорганізація міської поліції у великих містах України в 70-рр. ХІХ ст.
Організація міліції України за часи Великої вітчизняної війни
Організація та діяльність санітарно-адміністративного відділу при харківській губернській міліції
Розвиток кодифікаційного процесу в Україні
Проблема делимитации морских пространств Украины с Румынией и Россией
Юридическая природа толкования норм права
Накази виборців як акти прямого народовладдя (історико-теоретичний аспект)
Может ли уголовное право быть не карательным?
Особенности правосознания у жителей Украины
О месте органов досудебного следствия Украины: история, опыт и проблемы реформирования
Співвідношення "соціальної держави" і "держави благоденства"
Деякі аспекти подолання правового нігілізму в посттоталітарному суспільстві
Вдосконалення правового регулювання робочого часу та відхилень від його нормальної тривалості
Использование сводок происшествий в криминалистических и криминологических исследованиях
К вопросу о правовом регулировании рабочего времени в учебных заведениях системы МВД
Місце юридичних джерел права в правовій системі
К вопросу о понятиях "государственный контроль", "государственный надзор" в системе права Украины
Лобізм - реальність сучасного процесу законотворення
Понятие субъектов административной юрисдикции Украины
Філософсько-правовий аналіз професійної деформації працівників органів внутрішніх справ
Влияние личности на развитие права в украинском государстве
Конституция Автономной Республики Крым и решение концептуальных проблем статуса автономной республики
Роль і місце відомчих закладів освіти в системі кадрового забезпечення органів внутрішніх справ
Государственная деятельность гетмана П. Скоропадского в оценке курсантов Крымского факультета Университета внутренних дел
Проблемы социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД к служебной деятельности в Северо-причерноморском регионе Украины