Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (65) (2014)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави
Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади
Проблемні питання правозастосування в дозвільній діяльності
Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні
До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України
Органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю та нагляду у сфері страхової діяльності
Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні
Соціальна спрямованість управління персоналом
Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД
Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти
Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь
Щодо позасудового порядку оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення (на прикладі органів прокуратури України)
Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді
Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення
Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року
Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності
Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини
Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність
Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС
Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю
Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми)
Особливості тактики слідчого експерименту під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва
Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США
Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання
Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину
Глущенко В. В. Історія фінансової науки України (вишкіл студії) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. «Фінанси і кредит» та «Банківська справа» / В. В. Глущенко, Д. М. Загорська. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 300 с.
Історико-правове дослідження органів опіки і піклування в Україні
Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору
Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування
Трудоправовий статус Служби безпеки України як роботодавця
Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції
Законотворчість як правова категорія
Теоретичні та практичні функції порівняльного правознавства в контексті акультурації права
Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст