Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (67) (2014)
Титульний аркуш
Зміст
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Проблемні питання порядку здійснення перевезення деяких видів прекурсорів залізничним транспортом
Принцип законності у бюджетному контролі
Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України
Деякі аспекти здійснення зовнішньоорганізаційних адміністративних процедур Державною фіскальною службою України
Сучасний стан податкової системи України
Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект
Проблема визначення поняття «ейджизм» у сучасній соціології
Державні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими
Динаміка споживання наркотиків у молодіжному середовищі (за даними соціологічного моніторингу у м. Харкові)
Первинна профорієнтація учнівської молоді в системі кадрової політики регіону
Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України
Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні
Питання обов’язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Початок розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини
Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України
Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності
Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження
Щодо ліквідації покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків
Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
Діяльність муніципальної поліції в Естонській Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання в Україні
Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства
Правове регулювання дисциплінарного провадження
Особливості формування трудового колективу у сучасних умовах
Щодо питання про юридичні обов’язки соціально зобов’язаних суб’єктів у процедурних правовідносинах соціального забезпечення
Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація
Порядок укладання договору охорони фізичних осіб
Правова природа договорів, що укладаються в системі громадського харчування
Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти