Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (69) (2015)
Титульний аркуш
Зміст
АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ
REFERENCES ON THE ARTICLES
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Деякі питання забезпечення взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ з державною виконавчою службою з приводу належного оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення
Напрями боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків
Формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні
Поняття і сутність служби в органах прокуратури України
Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії
Досвід Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури
Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу
Дистанційна освіта: вітчизняний та закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій
Політика безпеки Web-застосувань та серверів
Реалізація заходів протидії злочинності в регіоні
Особливості правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, одержаного злочинним шляхом
Боротьба міліції з хуліганством в УСРР у роки непу (1921–1929)
Взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет
Суспільно небезпечні наслідки у злочинах з формальним складом: кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти
Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя
Юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України
Вибрані проблеми кримінально-виконавчого права за Кримінально-виконавчим кодексом Республіки Польща (після 1 липня 2015 року)
Особливості нормативно-правового регулювання використання службових собак при здійсненні оперативно-розшукової протидії злочинності
Визначення поняття неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
Мета провокації війни як ознака злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: проблеми встановлення змісту та значення
Актуальні питання кримінального провадження у порядку перейняття
Наукова розробленість питання протидії територіальними підрозділами карного розшуку злочинам, що вчиняються на залізничному транспорті
Окремі аспекти забезпечення і реалізації права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні
Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ – начало ХХ ст.) : монография / М. В. Тортика (Лобанова). – Харьков : ХГАК, 2015. – 794 с.
Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення
Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності
Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку
Моральні аспекти правової культури
Сутність і зміст поняття «влада»
Правові категорії майна, майнового стану, майнового статусу та їх значення для прав учасників цивільних правовідносин
Способи захисту прав (інтересів) замовників юридичних послуг
Поняття та особливості зміни підстави позову в цивільному судочинстві