Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 3 (70) (2015)
Титульний аркуш
Зміст
АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ
REFERENCES ON THE ARTICLES
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Правова природа фінансових інтересів держави в бюджетному процесі в Україні
Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні
Правове регулювання діяльності митних органів України
Держава як суб’єкт податкових правовідносин
Принципи побудови податкової системи України
Адміністративні процедури здійснення державного контролю у сфері земельних відносин
Зміст права юридичної особи на інформацію
Проблеми забезпечення «податкового прайвесі» при запобіганні корупції
Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку): поняття, ознаки, передумови
Основні принципи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності
Шляхи підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України
До поняття юридичної логіки
Особливості правового регулювання використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування
Особливості вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями в процесі розслідування зґвалтування
Теоретичне визначення поняття умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду
Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування
Фінансове право : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець ; [Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колєснік та ін.]. – Харків : Екограф, 2015. – 496 с. : рецензія
Досвід організації роботи поліції Ізраїлю та можливості його застосування в Україні
Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України
Проблеми удосконалення правового статусу Державного агентства лісових ресурсів України
Історична ґенеза відповідальності в органах внутрішніх справ: трудоправовий аспект
Особливості механізму забезпечення дисципліни праці
Правові засади реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки
Реформування національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ – нагальна вимога сьогодення
Дисциплінарна відповідальність прокурорів: доктринальне обґрунтування і легальне закріплення
Особливості підходів до розуміння юридичної відповідальності як правової категорії
Особливості унормування (конституювання) принципів територіального устрою в Республіці Польща
Правозастосовна форма правової діяльності здійснення функцій держави
Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України
Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави
Правовий статус дитини у житлових правовідносинах