Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 3 (74) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Актуальна інформація для авторів та читачів
References on the articles
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України
Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект
Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності
Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні
Залучення експерта до кримінального провадження
Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України
Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки
Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці
Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст.
Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки
Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості
Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності
Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України
Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання
Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності
Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України
Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України
Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.)
Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення
Смертна кара у Давньому Римі
Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.)
Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу
Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект
Відумерлість майна: аналіз правового статусу
Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи