Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (77) (2017)
Титульний аркуш
Актуальна інформація для авторів та читачів
Зміст
References on the articles
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України
Компетенція Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки держави
Практика управління проблемними активами банків в Україні за участі держави
Юридична природа апаратів господарських судів України
Охорона здоров’я населення як сфера адаптації законодавства України до актів acquis communautaire
Суб’єкти формування та реалізації інвестиційної політики в Україні
Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства
Напрями підвищення ефективності професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України
Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930–1941 рр.
Пошук альтернативних оціночних критеріїв діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю
Особливості договірно-правого регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні
Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності
Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах
Проблеми правозастосування поліцейських заходів під час нагляду за дорожнім рухом
Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні
Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві
Поняття «трудові правовідносини з поліцейськими»
Деякі аспекти діяльності правоохоронних органів США у сфері екологічної безпеки держави
Припинення існування об’єкта права користування лісами
Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України
Стадії юридичної відповідальності: загальнотеоретична характеристика
Правові пільги як спосіб регулювання суспільних відносин: теоретико-правова характеристика
Забезпечення права на справедливий суд як складова предмета судового права в умовах європейської інтеграції
Воля та волевиявлення як умови дійсності правочину
Про сутність «майновості – немайновості», «особистісності – неособистісності» й «організаційності» корпоративних відносин
Визнання договору неукладеним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів судом
Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд