Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 3 (78) (2017)
Титульний аркуш
Актуальна інформація для авторів та читачів
Зміст
References on the articles
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення екологічної безпеки держави
Деякі аспекти адміністративної процесуальної дієздатності суб’єктів виконавчого провадження
Особливості нормотворчої діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку країни: аналіз українського та закордонного досвіду
Основні загрози економічній безпеці держави як чинник кластеризації економіки
Реформа системи охорони здоров’я як засіб європеїзації вітчизняного медичного простору: адміністративно-правовий аспект
Актуальні питання участі захисника в окремій процесуальній дії в кримінальному провадженні
Можливості судових експертиз під час розслідування незаконного обігу зброї
Окремі питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах
Аналіз організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції України
Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні
Характеристика культурно-психологічних факторів поширення расизму та ксенофобії
Європейський вплив на становлення ювенальної юстиції в Україні
Повідомлення про підозру та процесуальні аспекти його оскарження
Невід’ємні особисті процесуальні права підозрюваного в кримінальному провадженні: обсяг і цільове призначення
Скубій І. Торгівля в Харкові в роки непу (1921–1929 рр.): економіка та повсякденність / Ірина Скубій ; відп. ред. В. В. Калініченко. – Харків : Раритети України, 2017. – 308 с.
Актуальні проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності журналістів
Поняття трудоправової відповідальності в органах Національної поліції України
Поняття та ознаки державно-правового примусу
Ознаки судової влади як соціальної системи
Витоки правового регулювання житлових відносин у Стародавньому Римі
Визнання шлюбу недійсним як захід відповідальності у сімейному праві
Визначення походження дитини від матері
Окремі питання відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди