Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 4 (79) (2017)
Титульний аркуш
Зміст
Content
Актуальна інформація для авторів та читачів
References on the articles
На книжкову полицю
Новини наукового життя
Наші автори
До уваги авторів
Випускні дані
Співвідношення публічного адміністрування з іншими управлінськими категоріями
Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України
Організаційні засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні
Характеристика форм діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції
Актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності в національне законодавство України
Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні
Розвиток доктрини адміністративного права у сфері регулювання відносин державного управління у гірничодобувній галузі в сучасній Україні
Нормативно-правове забезпечення дисциплінарного провадження в Україні
Досвід країн Європи щодо правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень та можливості його використання в Україні
Сутність і значення адміністративних процедур у діяльності судів
Повноваження Верховної Ради України як суб’єкта забезпечення безпеки та оборони України
Компетенція як ключовий елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні
Особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Проблема визначення поняття державного контролю в банківській сфері
Проблеми нормативно-правового регулювання реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах України
Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Міжнародне співробітництво у протидії наркозлочинності
Структура кримінального провадження та її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу закінчення досудового розслідування)
Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої
До питання про загальносоціальні заходи запобігання злочинності неповнолітніх як один із напрямів кримінологічної політики ФРН
До проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству
Міжнародно-правовий аспект забезпечення кримінологічної безпеки
Окремі питання упорядкування понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки
Інститут запобіжних заходів: ретроспективний аналіз та перспективи реформування
Гарантії професійної діяльності поліцейських
Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449–1783 рр.)
Розробка професором І. М. Собестіанським (друга половина ХІХ ст.) питання про кругову поруку в Київській Русі
Окремі причини правового нігілізму у правозастосовній діяльності Національної поліції України
Порівняльно-правовий метод дослідження: нова роль в умовах глобалізації
Правова природа загального виборчого права та його роль у становленні демократії в державі
Кадровий склад адвокатури на Закарпатті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття
Види житла
Методика контрольно-ревізійного процесу суб’єктів підприємницької діяльності
Житлові права внутрішньо переміщених осіб
Захист прав замовників освітніх послуг