Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
№ 2 (№ 89) (2020)
Організаційно-правові засади функціонування чергової служби Радянської міліції в 1969-1991 роках
Українсько-Російські взаємовідносини в 1917-1918 роках: уроки історії
Принципи стадій юридичного процесу
Здійснення батьками дитини її права на свободу пересування
Відступнє в Європейському законодавстві
Особливості правового регулювання трудових договорів із сезонними та тимчасовими працівниками
Історико-правові передумови виникнення локального правового регулювання трудових правовідносин в Україні
Відкликання з відпустки працівника поліції: проблеми законодавства і практики
Концептуальні засади державної політики у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правовий аспект
Сутність та особливості державного регулювання в галузі авіаційного транспорту
Принципи діяльності IP-суду в Україні
Компетенція та повноваження служби безпеки України як суб`єкта протидії корупції й організованій злочинності
Фінансово-правове регулювання безпеки господарської діяльності
Публічно-сервісна діяльність Міністерства внутрішніх справ України: питання сьогодення
Об`єктивні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статею 44 КУпАП, та їх вплив на обсяг повноважень Національної поліції України
Питання визначення адміністративно-деліктних відносин як об`єкта правового дослідження
Сучасний стан нормативно-правової регламентації процедур банкрутства в Україні
Правова охорона інновацій у режимі комерційної таємниці, промислової власності: порівняльний аналіз
Адміністративне затримання: відповідність норм КУпАП суспільним потребам та сучасному стану дотримання прав і свобод людини
Стратегія кадрової політики Національної поліції України у контексті оновлення адміністративно-правових засад захисту прав і свобод людини
Здійснення реєстраційних дій як прояв правової форми публічного адміністрування
Державний контроль і державний нагляд у фармацевтичній сфері: проблеми розмежування
Роль і місце спеціалізованих судів у системі судоустрою України
Проблемні питання співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства при застосуванні примусових заходів медичного характеру
Типові форми планів провадження окремих слідчих (розшукових) дій
Документи в КК України: їх зміст та взаємозв`язок
До відома наукової громадськості : [досягнення ХНУВС з 24 грудня 2019 року по 30 червня 2020р.]