Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 2 (1997)
Основні напрями реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ України
Законодавча влада у системі державної влади
Початки конституційного процесу в Україні
Центральна Рада та проблеми українізації
Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів
Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності
Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів
Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи
Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків
Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти
Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій
Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності
Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності
Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування
Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності
Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні
Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району
Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз
Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації
Вітання Президента України Л. Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні»
До питання про управління в правоохоронній діяльності
Питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України
Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки
Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ)
Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання
Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях
В. Пристайко, Ю. Шаповал. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. К.: Україна, 1996.
В. А. Греченко. Історія України (Короткий нарис). Харків: Ун-т внутр. справ, 1996.
Поняття безпеки та її забезпечення суб'єктам кримінального процесу
Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу
Поняття та види тероризму
Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?
Предмет філософії права: деякі проблеми формування
Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права
Обман як спосіб посткримінальної діяльності
Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи
Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці
Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення
Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесі викладання криміналістики у вузах МВС України
Критичне мислення як освітня інновація
Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет
Поняття злочинної організації за кримінальним правом України
Конституція України і принципи кримінального судочинства
Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу