Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 3-4 (1998)
Принципи реформування системи органів внутрішніх справ
Титульний аркуш
Зміст
Правове підґрунтя розвитку національного життя в "австрійській" Україні, друга половина ХІХ- початок ХХ століть
Драгоманівська автономістсько-федералістська концепція політичної самостійності України і західноукраїнська політико-правова думка кінця ХІХ- початку ХХ століть
Питання створення місцевої (муніципальної) поліції в діяльності органів міського самоврядування в України на початку ХХ ст.
Фізична культура в Україні від часів Київської Русі до початку ХХ ст.: соціально-нормативний аспект (історіографічна ситуація та джерельна база)
Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Міська поліція в Україні в першій половині XIX століття
Статус омбудсмана (уповноваженого з прав громадян) в Польщі: спроба правого аналізу
Проблема виникнення конфліктів між законодавчою та виконавчою гілками влади України та стабільність конституційного ладу
Проблема отримання громадянства України кримськими татарами
Традиційна політична ментальність українства
Інформаційно-аналітичний підхід до оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ
Методика проведення судових експертиз у виявленні і розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків
Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері оподаткування, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності
Форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень
Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу
Кримінологія необережності
Кримінальний закон проти організованої злочинності: яким йому бути
Розкриття злочинів як завдання оперативно-розшукової діяльності карного розшуку
Кримінальна складова економічної системи України і шляхи її витіснення
Проблеми іноземного інвестування в економіку України
Проблеми визнання фінансової неспроможності підприємств в України
Актуальні питання державного регулювання промислової власності на сучасному етапі розвитку країни
Державне регулювання при експорті та імпорті товарів
Новий погляд на підприємницьку правосуб'єктність
Захист прав особи при приватизації житла
Про єдину економічну класифікацію видатків бюджету і специфіку її застосування в системі МВС України на прикладі Університету внутрішніх справ
Фондовий ринок як необхідний інституціональний елемент в умовах акціонування
Про деякі питання митного оформлення давальницької сировини
Порівняльна характеристика договорів ренти та довічного утримання
Професійні особливості правозастосовних видів діяльності як чинник формування професійних деформацій правоохоронців
Моральні засади професії юриста
Профілактика стресових станів у співробітників цивільної полиції ООН
Дослідження агресивності жінок-злочинниць
Проблемна сім'я та її вплив на формування девіантної поведінки особистості
Конфліктологія: історичний вимір
Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України
Організація розподільних відносин і громадська думка про справедливість трудової винагороди працівників правоохоронних органів
О типологии традиций как условия личностно-значимого развития несовершеннолетних
До аналізу онтологічних підвалин права
Співвідношення законності та розпорядчої діяльності
Розпорядчі акти та їх особливості
Про сутність правового нігілізму з точки зору факторів об’єктивного характеру
Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ
Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ
Матеріальна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України
До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ
Правове забезпечення пріоритетності в екологічному праві
Кримінальне законодавство України: перспективи розвитку
Тактика і методика доказування в дослідчому кримінальному процесі
Гарантии обеспечения безопасности участников уголовного процесса
Деякі проблеми вдосконалення діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні
Особливості розслідування у справах неосудних осіб