Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 5 (1999)
Титульний аркуш
Зміст
Статус глави держави в парламентарній республіці
Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як один із засобів інтеграції України в Європейський Союз
Адміністративно-поліцейські органи російського самодержавства і їх особливості на землях Слобідської України в 30-70-х рр. XVIII століття
Кримінальний кодекс Японії 1880 року
Історічні передумови формування загальнолюдських стандартів прав людини
Щодо формування політико-правової системи "Козацької держави" XVII ст.
Судова система Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди
Фізична культура в Російській армії XIX ст.
Делінквентна поведінка неповнолітніх: кримінологічний аналіз і проблеми профілактики
Деякі питання закриття кримінальних справ про злочини неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру
Місце та роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 року в Закарпатський області)
Особливості причинного зв'язку при скоєнні злочину, передбаченого статею 215-5 КК Украіни
Проблеми класифікації злочинів у сфері комп'ютерної інформації
Деякі аспекти незаконного обороту зброї
Предмет безпосереднього посягання у справах про незаконний обіг психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
Етапи розслідування в криміналістичній методиці
Правові аспекти застосування оперативно-розшукових заходів щодо попередження та розкриття автомотокрадіжок та угонів
Інститут призначення покарань умовно і з відстрочкою виконання вироку та проблеми вдосконалення практики його застосування
Деякі питання діяльності органів та служб у справах неповнолітніх, а також спеціальних установ для неповнолітніх
Підприємництво як правова категорія
Основні права й обов'язки сторін у зобов'язанні, що виникає з договору оренди державного майна
Вимоги до форми заповіту за діючим законодавством та шляхи ії подальшого удосконалення
Сучасний стан законності і дисципліни в органах внутрішніх справ та фактори, що на нього впливають
Особливості соціальної адаптації працівників ОВС
Дисципліна в ОВС. Взаємодія правових та соціально-психологічних факторів
Підготовка кадрів у системі вищої освіти і демократизація суспільства
Соціально-психологічні аспекти формування особистості фахівця системи ОВС
Психологія особистості працівника міжнародних правоохоронних організацій в системі правоохоронних відносин
Експериментальні дослідження вольової регуляції особистості у вітчизняній психології
Інформаційно-правові аспекти опису системи органів внутрішніх справ України
Стадії психологічної адаптації курсантів до умов навчання і алгоритм їх оцінки з позицій індивідуальної норми
Проблеми створення оптимальної моделі взаємозв’язків правоохоронних органів з населенням
Проблеми соціальної мобільності в органах внутрішніх справ
Емоції в рекламі як стимул до зв’язку з громадськістю
Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Х.: Торгсин, 1999. – 480 с.
Види правового нігілізму
Право і свобода: умови взаємозв'язку
Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС
Визначення поняття робочого часу в умовах ринкової економіки
Організація взаємодії податкової міліції України з органами внутрішніх справ та митною службою
Режим виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі (проблеми теоретичного аналізу та правового регулювання)
Реформування попереднього слідства як вимога Конституції України
Профілактиці правопорушень потрібен Закон "Про участь громадськості в охороні громадського порядку"
До прийняття Закону України "Про зброю": деякі проблеми структури та змісту
Процес формування особистості неповнолітнього як об'єкт кримінально-правової охорони
Участь понятого на досудовому слідстві
Класифікація помилок в кримінальному праві: проблеми та значення
Деякі питання речевих прав на нерухомість за Проектом Цивільного кодексу України