Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 7. Ч. 1 (1999)
Титульний аркуш
Зміст
Правовий статус губернаторів у Російський імперії в 50-60-ті рр. XIX ст.
Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці XIX – на початку XX ст.
Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор'ї
Административно-полицейские органы Таврической губернии (численность, состав и размещение)
Російсько-турецькі війни І пол. XIX ст. як фактор впливу на правовий статус представників національних меншин
Государственность, право, мораль: Опыт философского осмысления
К вопросу о первом опыте конституционного строительства в Крыму
Местное самоуправление "Белого" Крыма в 1920 г. : Историко правовой аспект
Конституція Автономної республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України
Из истории конституционного строительства в Крыму (1921-1945 гг.)
Организационно-правовое строение Верховной Рады Автономной Республики Крым
Правовое регулирование земельных отношений в Крыму в период правления П. Н. Врангеля
Северо-Крымская свободная экспериментальная экономическая зона «Сиваш» и ее роль в формировании новой налоговой политики государства
Таврійське мусульманське духівництво у правовому полі Російської імперії (XIX – поч. XX ст.)
Антитеза до легендарної тези про Південь України
Проблеми землекористування у Північному Причорномор'ї та Криму в ХУІІІ–ХІХ ст.
Про «релігійну толерантність» у політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у 60–70 рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі Й. А. Гільденштедта)
Судьба Крыма как геополитическая и цивилизационная проблема
Военные поселения в Новороссии и их правовое положение
Приоритеты древнегреческой философской мысли в изучении эстетического
Система правоохоронних органів часів Нової Січі на Півдні України
Печать врангелевского Крыма (по мемуарным материалам)
Поощрительный характер норм, исключающих преступность деяния
Византийский эргастирий IV – IX вв.: виды правоведения
Німецька таємна дипломатія і українсько-кримська митна війна 1918 р.
Міські думи і земства в системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революційних змагань 1917-1920 рр.
Реабілітаційні процеси в Запоріжжі (за матеріалами архіву обласного суду)
Експертний лінгвістичний аналіз як елемент нормотворчої діяльності (на матеріалі нормативно-правових актів України та Автономної Республіки Крим)