Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 8 (1999)
Титульний аркуш
Зміст
Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням : вітчизняний та зарубіжний досвід
Модель "Communіty Polіcіng" як майбутнє поліцейської діяльності (досвід Англії та Уєльсу, США і Канади)
Правовий захист працівників органів внутрішніх справ у зв'язку із скороченням штатів
Організація зустрічей керівництва ГУ та ОВС з населенням
Від професійної етики до авторитету правоохоронців
Громадська думка та діяльність правоохоронних органів щодо її формуванню
Деякі аспекти діяльності Центру громадських зв"язків органів внутрішніх справ України в організації взаємодії з населенням
Населення і міліція (за даними соціологічних опитувань)
Проблемы организации взаимосвязей милиции с населением
К вопросу о необходимости социологических исследований для налаживания взаимодействий милиции и населения
Основные факторы формирования общественного мнения о деятельности милиции среди населения
Населення та міліція: динаміка розвитку взаємозв'язків
Громадськість як носій зовнішнього середовища організації: проблеми структурування( на прикладі органів внутрішніх справ)
Роль органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов внутренних дел (на опыте Харькова)
Деякі питання створення моделі взаємозв'язків правоохоронних органів з населенням
Профессионализм как основа авторитета работников милиции
Окремі аспекти організації зв'язків курсантів психологічного факультету вузу МВС із дитячими закладами освіти
Прооблема формирования общественного мнения о деятельности милиции
Злочин "торгівля людьми" та прблеми забезпечення дотримання жіночих людських прав працівниками правоохоронних органів
Філософський аспект вивчення комунікативної організації речення
Звільнення від кримінальної відповідальності за тероризм
Контракт як юридична форма соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ у службово-трудових відносинах
Робота з персоналом як наукова і навчальна дисципліна
Система підготовки та перепідготовки персоналу органів внутрішніх справ України
Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як педагогічна проблема
Проблеми створення психологічної служби в ОВС
Соціально-психологічні функції керівника в підрозділах ОВС
Управління соціально- психологічним кліматом в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ
Вирішення проблем професіоналізації особового складу у вищому закладі освіти МВС України (з досвіду роботи)
Реалізація кадрової політики у правовій інформатизації України
Формування духовної сфери майбутнього спеціаліста правоохоронних органів засобами українознавчих дисциплін
Основы управления конфликтами в правоохранительной деятельности
Актуальные проблемы формирования профессионального правосознания сотрудников ОВД
Актуальні проблеми розвитку міліції України на порозі ХХІ століття
Соціальний інтелект у структурі професійно важливих якостей оперативно-розшукової та слідчої діяльності
Эмоционально-волевая регуляция оперативно-служебной деятельности
Деякі концептуальні основи програми профілактики професійної деформації працівників органів внутрішніх справ
О необходимости совершенствования отбора и подготовки специалистов пожарной охраны к деятельности в экстремальных условиях
Соціально-психологічні аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України
Застосування автоматизованих експертних систем у боротьбі зі злочинністю
Концептуальні підходи до реформування системи психологічного забезпечення професійної діяльності у прикордонних військах України
Актуальні проблеми методичного забезпечення управління персоналом в органах внутрішніх справ
Організація роботи з персоналом МВС
Деякі проблеми розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за корупційні діяння
Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, які вчинили адміністративні проступки
Проблеми правового регулювання функцій та повноважень інспекцій з особового складу органів внутрішніх справ
Правове регулювання часу відпочинку співробітників міліції України
Нормативне забезпечення правового та соціального захисту працівників міліції України
Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС
Корpекция и профилактика боевой усталости в условиях миротворческой операции
Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС
Организационно-правовое обеспечение личной безопасности работников органов МВД Украины
Социальные отношения как детерминанта дисциплины и законности в ОВД
Пенсионное обеспечение работников ОВД как составная часть социальной защиты
Культура прав человека в системе подготовки персонала правоохранительных органов
Высокий уровень физической подготовки - фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников органов внутренних дел
Конституційні гарантії службово-трудових прав жінок - працівників ОВС
Вдосконалення законодавства про соціально-правовий захист працівників міліції - нагальна потреба часу
Соціально-правовий захист персоналу ОВС, членів їх сімей та ветеранів (досвід роботи та завдання)
Правове регулювання робочого часу працівників органів внутрішніх справ
Самооцінка, соціальний статус та ціннісні орієнтації курсантів Університету внутрішніх справ
Суицидальное поведение сотрудников ОВД: классификация причин и основные направления профилактической работы
Профессиональная деформация сотрудников ОВД: роль стрессовых факторов
Специфика проведения психологического отбора кандидатов на службу в оперативные взводы спецподразделений (к вопросу составления профессиограммы)
Профессиональная деформация сотрудников ОВД, пути и средства ее профилактики и устранения
Социально-психологические проблемы профессиональной самореализации женщин- сотрудников ОВД
Фактори, що визначають ефективність професійної діяльності слідчого апарату
Система факторів соціальної адаптації жінок- співробітників ОВС
Проблеми адаптації курсантів до навчально- виховного процесу в закладах освіти МВС України
Система моделирования ситуаций задержания правонарушителей в учебном процессе как способ обеспечения безопасности жизнедеятельности работников ОВД
Формування психологічної готовності співробітників ОВС до забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях оперативно- службової діяльності
Професійно-психологічна підготовка дільничих інспекторів міліції
Роль индивидуально- психологических особенностей в професссиогенезе памяти работников ОВД
Защитные механизмы эмоциональной устойчивасти работников органов внутренних дел в условиях воздействия стресс-факторов повышенной интенсивности
Застосування методики соціально-психологічного тренінгу в процесі формування професійного іміджу працівників правоохоронних органів
Професійна орієнтація як початкова стадія профвідбору до державної пожежної охорони України
Применение оружия на поражение: анализ психологических проблем
Удосконалення практики психологічного супроводження адаптації молодих працівників до служби в ОВС
Психологічна адаптація працівників ОВС до професійної діяльності
Особливості встановлення комунікативного контакту під час проведення вербальних слідчих дій
Чи готовий наш правоохоронець до екстремальних ситуацій сімейного життя?
Неусвідомлене емоційне ставлення до важливих професійних понять як показник професійної адаптації працівників ОВС
Екстрена психологічна допомога працівникам ОВС, що безпосередньо беруть участь у локальному збройному конфлікті
Деякі сучасні психотехнології попередження виникнення стану психічного напруження особового складу підрозділів особливого ризику
До питання про психічні стани в умовах службово-бойової діяльності
Социально-психологические аспекты профессиональной адаптации молодых работников органов внутренних дел
Деякі психологічні фактори дезадаптації курсантів до дисциплінарних вимог системи ОВС
До проблеми профілактики самогубств серед особового складу ОВС
Основные этапы работы практического психолога по обучению сотрудников оперативных служб милиции навыкам ролевого поведения
Про деякі особливості психологічної підготовки спеціалістів-переговорщиків по лінії боротьби з тероризмом
"Круглый стол" как социально-психологическая технология смягчения социальной напряженности в регионе
Спеціальні засоби психологічної реабілітації працівника ОВС України
Деякі питання мотивації праці особового складу органів внутрішніх справ України