Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 7. Ч. 2 (1999)
Титульний аркуш
Зміст
Державність таврів та час ії існування
Значение Конституции Автономной Республики Крым
Советская Социалистическая Республика Тавриды
Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика)
Основні риси державного ладу Боспорського царства
Кримський факультет університету внутрішніх справ сьогодні і завтра (Вітальне слово)
Украина и Крым в первой мировой войне в стратегических планах воюющих сторон
Аграрне законодавство уряду генерала Врангеля
Окупаційний режим у Криму (1941–1944 рр.)
Радянська репресивна система в боротьбі проти опозиційного руху в Північному Причорномор’ї
Деякі питання джерелознавчого забезпечення та дослідження історії органів внутрішніх справ України 50 – 60-х рр. (на матеріалах південного регіону України)
Борьба Украины за Черноморский флот 1917-1921 гг. (историко-правовой аспект)
Проблема адаптації кримськотатарського народу в контексті етнополітичних досліджень
Політико-правові аспекти відносин Запорозької Січі з Кримським ханством у 1687–1708 рр.
Врахування історичного досвіду змін у правосвідомості працівників органів внутрішніх справ при реформуванні правоохоронних структур
Роль государственного регулирования рыночной экономикой (на примере Крыма)
До проблеми правового компромісу громадянського суспільства в Криму
Взаємовідносини між органами ДПУ УССР та Кримської АСРР в першій половині 20-х рр. XX ст.
Введение губернской системы управления на территории Южной Украины
Некоторые вопросы оптимизации управления местным налогообложением
Проблеми Криму в контексті соборності України
Тмутараканское княжество – южный форпост Украины
Основні риси державного ладу Боспорського царства
Мовна ситуація і мовна політика в Південно-Східному регіоні України
Податкова охорона України і Криму в 1918 р. як спадщина російської корчемної сторожі
Взаємовідносини православної церкви і влади в Російській Імперії кін. XVIII – поч. XX ст. (на прикладі Херсонської єпархії)
Карательная юстиция в региональном измерении: 1937-й год в Крыму
Тюремные учреждения Таврической губернии в начале XX в.