Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 12. Ч. 1 (2000)
Титульний аркуш
Зміст
Новини наукового життя
Права особи в українській та російській теорії природного права XIX – поч. XX століття
Нормативне регулювання оперативно-розшукової діяльності наприкінці XIX – на початку XX ст.
Поліцейське право Російської імперії
Кодекс про працю 1922 р. і проблема вільного найму робочої сили
Депортаційні акції як різновид репресій щодо національних меншин Західної України (1939–1941)
Діяльність міліції України по ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності у повоєнний період (1946–1953 рр.)
Передумови створення прокуратури в УСРР
З історичного досвіду формування парламентаризму в Європі та Північній Америці
Організаційно-правове забезпечення роботи Харківського губернського земства
Дореволюційна юридична думка про регулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.
Проблеми відповідальності за фінансові злочини, вчинені організованими групами
Злочинність у сфері охорони та використання земельних ресурсів
Допит обізнаних осіб в кримінальному судочинстві
Проблеми обліку показників злочинності
Протидія кримінальній субкультурі як один із напрямів попередження злочинності
Правове регулювання відповідальності за корупційні правопорушення
Функції співучасників, які вчинюють розкрадання за попереднім зговором групою осіб
Вчинення незаконної торговельної діяльності організованою групою осіб
Застосування умовного засудження до учасників організованої злочинної групи при скоєнні господарських злочинів
Організаційні питання підвищення ефективності слідчої діяльності
Профілактична діяльність при розслідуваннні злочинів у сфері підприємництва
Правові та кримінологічні аспекти протидії торгівлі жінками
Особливості правосвідомості учасників дорожнього руху
Фінансові санкції як засіб наповнення Держбюджету
Валюта як особливий об’єкт цивільно-правових відносин
До питання про недобросовісну конкуренцію в підприємницькій діяльності
Права батьків і дітей на майно
Договір морського агентування: юридична природа і правові особливості
Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с.
Настільна книга працівника підрозділу по роботі з персоналом : Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в ОВС. Підручник. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.
Пасивний характер бездіяльності як одна з ознак об'єктивної сторони злочину
Елементи процесуального статусу особи
Організаційно-правова форма юридичної особи: визначення поняття
Криміналістична характеристика злочинних порушень законодавства про бюджетну систему
Конституційна відповідальність: проблема «позитивного» та «негативного» аспекту (загальнотеоретичні питання)
Поняття юридичного процесу: до історії питання
Обмежена, межова чи зменшена осудність: термінологічний аспект
Функції обвинувачення і захисту на досудовому слідстві
Становлення федеральної поліції Канади
Відповідальність за «відмивання» брудних коштів за законодавством Австрії та Швейцарії
Проблеми уніфікації термінології у наукових дослідженнях та її застосування на практиці (на прикладі терміна «страйк»)
Юридичні гарантії припинення службово-трудових відносин працівників ОВС
Контракт як різновид трудового договору
Приватизація і реформування аграрного сектора економіки
Наймані працівники як суб’єкти організації заробітної плати
Право працівників на інформацію і консультації: міжнародні стандарти та законодавство України
До концепції проекту Закону України «Про профілактику злочинності»
Про створення інтегрованої системи управління освітою
Судовий контроль як спосіб забезпечення законності притягнення до адміністративної відповідальності: стан і перспектива
Організація управління підрозділами внутрішніх справ при техногенних надзвичайних ситуаціях
Поняття соціально-організаційного явища «управління персоналом»
Підготовка працівників ОВС до дій у надзвичайних ситуаціях: результати соціологічного дослідження
Етнонаціональна політика України - головний напрям управління етнонаціональною сферою
Справедливість як основна правова цінність
Як розуміти толерантність сьогодні?
Україна і світ: до проблеми пошуку змісту співробітництва