Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 14 (2001)
Титульний аркуш
Зміст
Законодавча функція парламенту України
Закономірності інституційного розвитку демократичного характеру державності
Інститут права власності у першому Кодексі українського права
Фіскальна політика Російської імперії як фактор колонізації Південної України середині XVIII ст.
Функціонування механізму порушення прав людини в роки сталінських репресій: історичний та правовий аспекти
Особливості діяльності спеціалізованого омбудсмана як засобу забезпечення прав і свобод людини та громадянина
Військове судівництво Галицької армії ЗУНР
Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінально-правової класифікації)
Криміналістична класифікація економічних злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями
Окремі проблеми проведення обшуку
Можливості криміналістичного відеозапису для подолання деяких причин нерозкриття злочинів
Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології
Правове регулювання та практика застосування органами Державтоінспекції огляду водіїв на стан сп’яніння
Федеральна поліція Канади у боротьбі зі злочинністю
Проблеми державного регулювання трансформаційної економіки
Суб'єкти права на творчість
Освітні послуги як об'єкт цивільного права
Неправомірне використання фірмового найменування у підприємницькій діяльності
Ризик як підстава відповідальності у підприємництві
Визначення статусу «особа, потерпіла від торгівлі людьми»
Вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та боротьби з торговлею людьми
Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми
Управління діяльністю Цивільної поліції ООН щодо виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі
Законодавчі механізми вирішення проблеми торгівлі людьми в Україні
Деякі міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею людьми
Функції права в системі державного управління
Сутність законних обмежень прав і свобод особи на досудових стадіях кримінального судочинства України
Дозвільна система в України: сутність та співвідношення з дозвільною політикою
Правовий спір. Визначення поняття
Принципи контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері
Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень
Реконструкція втрачених кримінальних справ: цілі, задачі і значення
Проблема усунення судової помилки: деякі питання співвідношення істотних і неістотних порушень кримінально- процесуального закону
Питання побудови визначення процесуального статусу особи
Соціально-правовий захист як елемент соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ
Вдосконалення порядку вирішення службово-трудових спорів як складова проблеми кадрового забезпечення ОВС України
Поняття сумісництва і суміщення за трудовим законодавством України
Нормативно-правові питання спеціальної фізичної підготовки працівників ОВС України
Поняття та склад земель міст в Україні (актуальні проблеми вдосконалення земельного законодавства)
Законодавство про адміністративні проступки: проблеми визначення сутності, завдань і системи
Справедливість - сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності
До питання про судовий контроль за попереднім слідством
Правове регулювання суспільних інформаційних відносин: стратегія розвитку інформаційного законодавства України
Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ
Головні аспекти управлінської діяльності в органах внутрішніх справ та їх методичне забезпечення
Принципи державного управління безпекою дорожнього руху
Нормативне забезпечення як основний засіб управління в органах системи МВС України
Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України
Сутність відомчої системи освіти ОВС України
Довузівська підготовка – невід’ємний елемент відомчої системи кадрового забезпечення ОВС України
Виховання як морально-етична вимога до персоналу органів внутрішніх справ
Об'єднання українських земель та проблема формування української політичної нації
Депопуляція як проблема національної безпеки
Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека
Соціальна безпека і процедурні засади управління
Застосування міжнародного гуманітарного права у ситуаціях внутрішніх конфліктів
Зміцнення партнерських відносин між міліцією та населенням - важливий напрямок у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина
Паблік рілейшнз у сучасному бізнесі