Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Сокуренко Валерій Васильович –
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Новини
26-07-2018

Онлайн-версія збірника отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію збірника в Міністерстві юстиції України.

25-04-2018

25.04.2018 побачив світ № 4 (79) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

20-03-2018

20.03.2018 побачив світ № 1 (80) – спецвипуск (під грифом секретності) за 2018 рік.

26-12-2017

26.12.2017 Вченою радою університету рекомендовано до друку № 4 (79) за 2017 рік. Вихід у світ чергового номера планується в лютому-березні 2018 року. 

Перша 1234567
Випуск 17 (2002)
Титульний арукш
Зміст
Державний Прапор України: синьо-жовтий чи жовто-блакитний, чи ...?
Земське самоврядування і державна влада у Російській імперії
Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній)
Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. ХХ ст.
Застосування депортацій тоталітарним режимом у СРСР щодо представників різних народів, соціальних груп і конфесій
Таврійська науково-педагогічна школа (1918–1921 рр.)
Конституційний процес у Криму (січень 1997 р. – жовтень 1998 р.)
Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи
Особенности назначения и производства криминалистической эккспертизы материалов, веществ и изделий
Уточнене визначення документів та експертна технологія їх дослідження
Подготовительный этап к проведению операций по поддержанию мира с участием подразделений Гражданской полиции
Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування
Спірні питання підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в кримінальних справах про хабарництво
Частные тюрьмы: благо или обуза?
Правові межі кримінальної політики та проблеми її гуманізації
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів – вид кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання
Громадські формування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх взаємодія з підрозділами Державтоінспекції
Функции предпринимательства в переходных экономиках
Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва
До питання класифікації фінансового контролю за формами
Порівняльний аналіз довірчого управління майном з альтернативними конструкціями по регулюванню відносин з управління майном
Технологія як об'єкт вкладу в простому товаристві
Аліментні зобов'язання свояків, фактичних вихователів та вихованців
Основные аспекты совершенствования государственного регулирования инвестиционной политики региона
До питання про управління рекреаційною зоною Криму
Співвідношення термінів «об’єкт правоохоронного відношення» та «склад правопорушення»
Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на теріторії Федеративної Республіки Німеччини
Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії
Право на свободу та особисту недоторканість фізичних осіб в Україні: проблеми здійснення та захисту
Юридичні норми як елемент правовідносин у сфері міграційного процесу
Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в европейській політико-правовій думці
Права етноконфесійних меншин у міжнародному праві та законодавстві України
До питання про сутність стадії виконання вироків, ухвал та рішень суду в кримінальному процесі України
Державний примус у системі засобів соціального впливу
К вопросу о соотношении достоинства и чести физического лица
О некоторых теориях роли преступности в обществе
Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України
Удосконалення законодавства про звільнення професорсько-викладацького складу закладів освіти МВС України
Деякі аспекти виникнення службово-трудових відносин
О совершенствовании оперативного управления органами внутренних дел Украины в особых условиях
Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ
Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ
Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування
Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ
Проблеми якості професійного психологічного відбору кандидатів на посади слідчих ОВС України
Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішінх справ України: досвід та перспективні напрямки
Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процесу в закладах освіти МВС
Взаємодія ОВС із державними установами та громадянськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед непонолітніх
Оперативно-розыскная деятельность как дознание
Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ Украіни